"หมอเหรียญทอง" ประกาศกร้าว จะลงสมัคร สว. เพื่อความมั่นคงของชาติ

"หมอเหรียญทอง" ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สว. ในปี พ.ศ.2567 เผยเหตุผลชัด เพื่อความมั่นคงของชาติ

"หมอเหรียญทอง" ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า นี่คือคำประกาศของ 'ตาแป๊ะหลักสี่' ทหารหมอผู้ไม่มีวันตายไปจากความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ความสั้นๆว่า "ผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สว. ในปี พ.ศ.2567"

"หมอเหรียญทอง" ประกาศกร้าว จะลงสมัคร สว. เพื่อความมั่นคงของชาติ

ผมขอเรียนว่าผมไม่เคยมีความคิดที่จะลงสมัครเป็น สว เพราะการเลือกตั้ง สว นั้นเป็นระบบที่ผู้สมัคร สว เลือกกันเอง ดังนั้นจะมีการจัดตั้งผู้สมัคร สว เพื่อเลือกพวกเดียวกัน หากผมสมัครเป็น สว ผมก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้สมัคร สว ที่มีการจัดตั้งกันมาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะสอบตกตั้งแต่การเลือก สว ในระดับอำเภอ

 

แต่มีประชาชนจำนวนมากอยากให้ผมเป็น สว.เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ปกป้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา 112 , การออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และการร่าง พ.ร.บ. ฯลฯ

 

ทั้งทำหน้าที่ลงมติรับรองผู้มาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) , ผู้ตรวจการแผ่นดิน , คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) , ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน , คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.)

ตลอดจนการมีอำนาจให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น อัยการสูงสุด , ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ,

 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา , เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติ (ปปง.)

 

ในการเลือกตั้ง สว ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้า ขบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา 112 หรือขบวนการสามานย์จึงมีการจัดตั้งผู้สมัคร สว เพื่อเลือกกันเองให้เข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง สว.

 

มีหลายคนกลัวว่าผมจะสมัครเป็น สว. ถึงกับต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ผมต้องถูกคุมขังโดยหมายของศาลจากกรณีตบไอ้กุ๊ยส้นตีนที่สูบบุหรี่ใน รพ.มงกุฎวัฒนะ

"หมอเหรียญทอง" ประกาศกร้าว จะลงสมัคร สว. เพื่อความมั่นคงของชาติ

ผมขอเรียนว่าจากอดีตที่ผมไม่เคยคิดที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น สว หรือตำแหน่งในทางการเมืองหรือตำแหน่งใดๆ แต่สัปดาห์หน้าผมจะไปลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ แล้วมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สว ถึงแม้จะต้องสอบตก ผมก็ไม่กลัว

 

แต่ถ้าผมได้เป็น สว ขึ้นมาจริงๆ สาธารณชนจะได้เห็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีความรู้ ความสามารถ ชัดเจน กล้าหาญ เด็ดขาด ยุติธรรม ซื่อสัตย์ และจงรักภักดีในระดับมากที่สุดคนหนึ่งของชาติ

ผมจะใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อให้คนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกๆสถานการณ์

 

ผมจะใช้ความรู้ความสามารถในการปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะมาตรา 112 และจะพัฒนากฎหมายในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติ

 

คนอย่างผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้ว การสอบตกเป็นเรื่องปกติของผมมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน แล้วคนอย่างผมจะไปกลัวอะไรกับการสอบตกในการสมัคร สว กันล่ะครับ

 

ผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สว.ในสัปดาห์หน้า

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

18 พ.ค.67 เวลา 11.49 น.

 

หมายเหตุ ผมไม่เคยมีความคิด ความต้องการที่จะเป็น สว แต่ครั้งนี้ผมต้องการที่จะเป็น สว เพื่อความมั่นคงของชาติ การพัฒนาระบบสาธารณสุข และการพัฒนาสังคมเข้มแข็ง แก้ปัญหาสังคมไทยที่อ่อนแอลงไปเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้กำลังบ่อนทำลายชาติ พระมหากษัตริย์ และประชาชน