โปรดฟังอีกครั้ง! ห้ามขายเหล้าวันวิสาขบูชา ฝ่าฝืนเจอโทษคุก-โทษปรับ

โปรดฟังอีกครั้ง! 'ห้ามขายเหล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 'วันวิสาขบูชา 2567 ฝ่าฝืนเจอคุก 6 เดือน -ปรับ ปรับสูงสุด 10,000 บาท

โปรดฟังอีกครั้ง! ห้ามขายเหล้าวันวิสาขบูชา ฝ่าฝืนเจอโทษคุก-โทษปรับ 

โปรดฟังอีกครั้ง! ห้ามขายเหล้าวันวิสาขบูชา ฝ่าฝืนเจอโทษคุก-โทษปรับ

เนื่องด้วยวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็น 'วันวิสาขบูชา' และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยรับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

โปรดฟังอีกครั้ง! ห้ามขายเหล้าวันวิสาขบูชา ฝ่าฝืนเจอโทษคุก-โทษปรับ

พล.ต.ต.หญิง สมพร พูลเกษม ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาปีนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.) สั่งการหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในวันสำคัญทางศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้กำชับให้สถานีตำรวจทุกแห่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านค้าทุกประเภท ทั้งร้านค้าในชุมชน ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ให้งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 00.01 - 24.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2567) ยกเว้น! เฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ


 

 

 

 

โปรดฟังอีกครั้ง! ห้ามขายเหล้าวันวิสาขบูชา ฝ่าฝืนเจอโทษคุก-โทษปรับ

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เช่น การขาย การดื่มในสถานที่ห้าม และการขายให้แก่บุคคลที่ห้ามขาย โดยให้เน้นการตรวจตราร้านข้ามต้มโต้รุ่ง คาราโอเกะ ร้านอาหารตามสั่งริมทาง บริเวณสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง วัด หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ อย่างจริงจังและเคร่งครัด

พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มกำลัง ในการออกตรวจและจับกุมผู้กระทำความผิดเมื่อได้รับการร้องขอ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเหมาะสม กวดขันจับกุมหากปรากฏการกระทำผิดซัดเจน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติให้เกิดความเรียบร้อย และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

Cr. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ