เตือน น้ำประปาไม่ไหลวันนี้ 6 จุด หยุดจ่ายน้ำ 7 ชม. เช็กพื้นที่ได้รับผลกระทบ

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งเตือนน้ำประปาไม่ไหล คืนนี้ 24 พ.ค. 2567 หยุดจ่ายน้ำ 7 ชั่วโมง เช็กพื้นที่น้ำไม่ไหล 6 จุด

เช็กน้ำไม่ไหลกรุงเทพฯ โดย การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งเตือนน้ำประปาไม่ไหล คืนวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2567 โดยมีเหตุจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในบางพื้นที่ในส่งผลให้ในบางพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ซึ่งมีพื้นที่ไหนบ้าง ทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ได้รวบรวมมาให้แล้ว

 


เตือน น้ำประปาไม่ไหลวันนี้ 6 จุด หยุดจ่ายน้ำ 7 ชั่วโมง เช็กพื้นที่น้ำไม่ไหล

  • น้ำประปาไม่ไหล 24 พ.ค. 2567

 

โดย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณซอยประชาธิปก 2 ถนนประชาธิปก ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567) ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

 

  • ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่
  • ถนนลาดหญ้า (เฉพาะฝั่งเลขคี่)
  • ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 7
  • ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 8
  • ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 19
  • ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอยเทศบาล สาย 2

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน" โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เตือน น้ำประปาไม่ไหลวันนี้ 6 จุด หยุดจ่ายน้ำ 7 ชั่วโมง เช็กพื้นที่น้ำไม่ไหล

 

ขอบคุณ FB : การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)