สิ้น เสือโคร่ง แห่งบึงฉวาก จากไปด้วยวัย 17 ปี 2 เดือน พร้อมสาเหตุเสียชีวิต

สิ้น ญี่ปุ่น เสือโคร่ง แห่งบึงฉวาก จากไปด้วยวัย 17 ปี 2 เดือน จากไปด้วยอาการภาวะไตวายเฉียบพลัน เนื่องจากชราภาพตามช่วงวัย

สิ้นเสือโคร่ง แห่งบึงฉวาก  นายอนันต์ ศรีผุดผ่อง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตวป่าบึงฉวาก ได้ออกมาแจ้งเรื่องนี้ ว่าวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.20 น. เสือโคร่ง เพศเมีย ชื่อ "ญี่ปุ่น" อายุ 17 ปี 2 เดือน (วัยชรา) ได้ตายลง 

 

สิ้น เสือโคร่ง แห่งบึงฉวาก จากไปด้วยวัย 17 ปี 2 เดือน พร้อมสาเหตุเสียชีวิต

สันนิษฐานสาเหตุการตายเบื้องต้น เกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากภาวะชราภาพตามช่วงวัย โดยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ทำการรักษาเสือโคร่งญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่วันที่ 15 เมษายน 2567 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 22 วัน

 

สิ้น เสือโคร่ง แห่งบึงฉวาก จากไปด้วยวัย 17 ปี 2 เดือน พร้อมสาเหตุเสียชีวิต
 

ในวันนี้ เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จะนิมนต์พระสงฆ์ มาทำประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ให้กับเสือโคร่งญี่ปุ่น และหลังจากนั้น สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตวป่าบึงฉวาก และเจ้าหน้าที่จะทำการชันสูตร เพื่อหาสาเหตุการตายส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
 และทำการเผาซากตามหลักวิชาการต่อไป

 

สิ้น เสือโคร่ง แห่งบึงฉวาก จากไปด้วยวัย 17 ปี 2 เดือน พร้อมสาเหตุเสียชีวิต