อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสียชีวิตอย่างสงบ

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 66 ปี ครอบครัวตั้งสวด ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

มีรายงานความสูญเสียขึ้นอีกครั้ง ซึ่งตามรายงานระบุว่า นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เสียชีวิตแล้ว ในวัย 66 ปี โดยครอบครัวตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และจะฌาปนกิจวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

 

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสียชีวิตอย่างสงบ

ประวัติโดยคร่าวของ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร เกิดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2500  สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้าน ประวัติการทำงานของ นางพิมพ์รวี มีดังต่อไปนี้ 
2551-2552 ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
2552-2554 ผู้อำนวยการกองกลาง (ระดับต้น)
2554-2556 ผู้อำนวยการกองกลาง (ระดับสูง)
2556-2557 รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2557-2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
 

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสียชีวิตอย่างสงบ

 

ก่อนจะขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ใน พ.ศ.2558 โดย ครม.มีมติเห็นชอบในเดือนสิงหาคม 2561 แต่งตั้ง นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แทนนางพิมพ์รวี ที่เกษียณอายุราชการ

 

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสียชีวิตอย่างสงบ