"หมอปลาย" เตือน! บ้านที่มีน้องหมา-แมว เสี่ยงสูงกลายเป็นพาหะนำโรค
ข่าวสังคม

"หมอปลาย" เตือน! บ้านที่มีน้องหมา-แมว เสี่ยงสูงกลายเป็นพาหะนำโรค