สธ.ลงนามสั่งซื้อวัคซีน"ไฟเซอร์"เพิ่มอีก30ล้านโดส เอาไว้ฉีดปีหน้า
ข่าวสังคม

สธ.ลงนามสั่งซื้อวัคซีน"ไฟเซอร์"เพิ่มอีก30ล้านโดส เอาไว้ฉีดปีหน้า