รพ.พระมงกุฎเกล้า แจงปมแล้ว หลังแพทย์ทหารโพสต์ จบจุฬาฯอย่ามาสมัครงาน
ข่าวสังคม

รพ.พระมงกุฎเกล้า แจงปมแล้ว หลังแพทย์ทหารโพสต์ จบจุฬาฯอย่ามาสมัครงาน