“รักแห่งแผ่นดิน”..ที่สุดแห่งความประทับใจเมื่อในหลวง-ราชินีทรงฮันนีมูน

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที http://panyayan.tnews.co.th

หลังจากพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส(เป็นการภายใน)ในวันที่๒๙เมษายนพ.ศ.๒๔๙๓ผ่านไปวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(พระอิสริยยศในขณะนั้น)เสด็จโดยรถยนต์ไปยังสถานีรถไฟบางกอกน้อยเพื่อเสด็จฯประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลา๓วันตามโบราณราชประเพณี
“รักแห่งแผ่นดิน”..ที่สุดแห่งความประทับใจเมื่อในหลวง-ราชินีทรงฮันนีมูน

วันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์จอมทัพอากาศขณะที่สมเด็จพระราชินีทรงฉลองพระองค์สีแดงเลือดนกประดับระบายลูกไม้สีขาวทรงแย้มสรวลด้วยพระอิริยาบถอันสดชื่นทั้งยังทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้บรรดาประชาชนที่เบียดเสียดกันอยู่ตามรายทางที่ทรงพระราชดำเนินผ่านไปยังขบวนรถไฟได้เฝ้าฯชื่นชมพระสิริโฉมอันงดงามของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดโดยไม่ทรงถือพระองค์แม้แต่น้อย
คราวนั้นนอกจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาพร้อมด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรตลอดจนพลโทหลวงเสรีเริงฤทธิ์ทั้งเหล่าข้าราชการและข้าราชบริพารแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์หญิงบุษบากิติยากรพระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีติดตามมาส่งเสด็จฯด้วย

“รักแห่งแผ่นดิน”..ที่สุดแห่งความประทับใจเมื่อในหลวง-ราชินีทรงฮันนีมูน
 

หม่อมราชวงศ์หญิงบุษบาซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ขึ้นไปส่งเสด็จบนรถไฟพระที่นั่งด้วยได้ถวายจุมพิตแผ่วเบาที่พระปรางสมเด็จพระราชินีพร้อมกับกระซิบเบาๆที่ข้างพระกรรณสมเด็จพระราชินีซึ่งทำให้ทรงพระสรวลน้อยๆก่อนที่พระขนิษฐาจะลงจากรถไฟพระที่นั่งขบวนนั้น

การเสด็จฯ“ทรงฮันนีมูน”ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้มีผู้ตามเสด็จฯน้อยมากด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะมิให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุตรงข้ามกับเหล่าพสกนิกรของพระองค์ที่มารอรับเสด็จฯพระองค์ท่านอย่างคับคั่งทั้งตามรายทางและทุกๆสถานีที่ขบวนรถไฟพระที่นั่งแล่นผ่านโดยพระองค์ท่านโปรดเกล้าฯให้ชะลอขบวนรถไฟพระที่นั่งในทุกๆสถานีเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเฝ้าฯรับเสด็จฯและชื่นชมพระบารมีโดยใกล้ชิด

“รักแห่งแผ่นดิน”..ที่สุดแห่งความประทับใจเมื่อในหลวง-ราชินีทรงฮันนีมูน
 

การเสด็จฯไปทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีในครั้งนี้จึงหากจะกล่าวว่าเป็นการ “ทรงฮันนีมูน” ที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุดงานหนึ่งก็คงไม่ผิดนัก

“รักแห่งแผ่นดิน”..ที่สุดแห่งความประทับใจเมื่อในหลวง-ราชินีทรงฮันนีมูน

จากหนังสือเรื่อง อมตะ...แห่งรัก  เรียบเรียงโดย สุวิสุทธิ์

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด