สุดซึ้ง...คำสอนของแม่!...เมื่อในหลวงทรงตรัสถึงสมเด็จย่า...“แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้”...

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http:/panyayan.tnews.co.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งถึงพระบรมราโชวาทแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพระองค์ พระราชทานแก่คณะข้าราชการตุลาการและคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘
สุดซึ้ง...คำสอนของแม่!...เมื่อในหลวงทรงตรัสถึงสมเด็จย่า...“แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้”...


"...สมเด็จพระบรมราชชนนีท่านได้อบรม ท่านได้สั่งสอนด้วยวิธีการต่างๆ ที่ยังจำได้เมื่ออายุประมาณ ๗ ขวบ ไปอยู่เมืองนอกแล้ว ไปในเมือง ไปที่ร้านของเล่น แล้วอยากซื้อของเล่น อยากได้ จริงแล้วก็ไม่มีเงิน ไม่ได้เอาเงินไป เลยขอยืมผู้ใหญ่เป็นญาติซื้อของเล่น

สุดซึ้ง...คำสอนของแม่!...เมื่อในหลวงทรงตรัสถึงสมเด็จย่า...“แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้”...
 


กลับมาท่านเห็นว่าซื้อของมา ท่านถามว่าเอาเงินอะไรไปใช้ บอกขอยืมเขามา ท่านดุใหญ่ ท่านบอกว่าถ้าไม่มีเงินอย่าไปซื้อของ..เป็นหนี้ใครไม่สมควร ท่านก็ถือว่าเป็นระเบียบสำคัญ ไปเป็นหนี้เป็นสินนั้นไม่ดี แม้จะเล็กน้อยมันก็พอกเข้าไป..นี่ก็ได้รับการสั่งสอนจากแม่ว่าไม่ให้เป็นหนี้..."
สุดซึ้ง...คำสอนของแม่!...เมื่อในหลวงทรงตรัสถึงสมเด็จย่า...“แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้”...

สุดซึ้ง...คำสอนของแม่!...เมื่อในหลวงทรงตรัสถึงสมเด็จย่า...“แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้”...