“อาตมามั่นใจว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่อาตมาจะเกิด” เจ้าคุณนรฯยืนยันจะไม่กลับมาเกิดอีก!!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

“อาตมามั่นใจว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่อาตมาจะเกิด”

เจ้าคุณนรฯยืนยันจะไม่กลับมาเกิดอีก!!!

ท่านเจ้าคุณเทพกวีได้เล่าว่า  ครั้งหนึ่งท่านไปสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าในเรื่องภูมิธรรมของพระสงฆ์  เมื่อถึงคำว่า “อนาคามี” ท่านเจ้าคุณนรฯ ได้กล่าวว่า

“พระอนาคามีไม่มีสุกกะ (น้ำอสุจิ) เพราะตัดราคะได้สิ้น สุกกะจึงไม่จำเป็น ร่างกายก็ทำลายให้แห้งไป เพราะอนาคามีไม่ต้องการอาหารปากเพื่อไปหล่อเลี้ยงราคะ  กระนั้นก็ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติ และเสียงก็ไม่แหบแห้งเหมือนคนที่เป็นโรคทางกายและใจที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ”

“อาตมามั่นใจว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่อาตมาจะเกิด” เจ้าคุณนรฯยืนยันจะไม่กลับมาเกิดอีก!!!

 

ท่านเจ้าคุณเทพกวีได้สรุปว่า

“อาตมาได้ไปค้นเรื่องนี้จนกระทั่งจบสิ้นพระไตรปิฎกก็ไม่พบว่ามีสิ่งที่พระคุณเจ้าพูดถึงเลยแม้แต่น้อย  แสดงว่าท่านได้รู้มาด้วยตัวท่านเองด้วยการปฏิบัติ  เราท่านไม่อาจจะรู้ได้ว่าท่านเป็นอรหันต์หรือไม่เป็นอรหันต์  แต่อย่างน้อย อนาคามีท่านก็ต้องบรรลุอย่างแน่นอนที่สุด”

“อาตมามั่นใจว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่อาตมาจะเกิด” เจ้าคุณนรฯยืนยันจะไม่กลับมาเกิดอีก!!!

มีผู้สงสัยถามกันเสมอว่ามีอะไรเป็นเครื่องวัด ... ต้องให้ผู้มีความรู้ด้านนี้ทดสอบ แล้วจะรู้ชั้นรู้ขั้น

ส่วนตัวท่านเจ้าคุณนรฯ ท่านไม่คุยโวโอ้อวดบอกใครๆ เพราะเดี๋ยวจะอาบัติ  แต่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า

“คุณจะคิดอย่างไรไม่รู้ได้  แต่สำหรับอาตมา ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้าย อาตมาไม่ต้องการเกิดอีก  อาตมามั่นใจว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่อาตมาจะเกิด ... ดีสไลฟ์อีสเดอะลาสต์ (This life is the last)”

 

“อาตมามั่นใจว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่อาตมาจะเกิด” เจ้าคุณนรฯยืนยันจะไม่กลับมาเกิดอีก!!!

ที่มา : http://pantip.com/topic/30638745