ที่สุดแห่งความตื้นตัน!... “คำสั่งแรกของในหลวง”...ทุกครั้งที่มีพระอาการประชวรเข้าโรงพยาบาลศิริราช คืออะไร?....

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรยายพิเศษที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ว่า...

ที่สุดแห่งความตื้นตัน!... “คำสั่งแรกของในหลวง”...ทุกครั้งที่มีพระอาการประชวรเข้าโรงพยาบาลศิริราช คืออะไร?....
 


 

"ทราบหรือไม่...ทุกครั้งที่มีพระอาการประชวรเข้าโรงพยาบาลศิริราช

...คำสั่งแรกจากพระองค์ท่านคืออะไร? ...
ทรงบอกให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์...
...เพราะขณะประชวร ก็จะทรงงานด้วย..."

ที่สุดแห่งความตื้นตัน!... “คำสั่งแรกของในหลวง”...ทุกครั้งที่มีพระอาการประชวรเข้าโรงพยาบาลศิริราช คืออะไร?....


นอกจากภาพถ่ายทางอากาศที่ผู้ถวายงานจะนำมาให้ในหลวงทอดพระเนตรทุกวันแล้ว แพทย์ผู้ถวายการรักษายังเล่าว่า ในหลวงทรงติดตามข่าวสารความทุกข์ร้อนของประชาชนจากทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ทีวี หรืออินเทอร์เน็ต ดังที่เราจะได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณจากข่าวในพระราชสำนักอยู่เสมอ เช่น ทรงมีพระราชสาส์นถึงมิตรประเทศในโอกาสต่างๆ ตลอดจนการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนผ่านทางพระบรมวงศานุวงศ์และองคมนตรีอยู่ตลอดเวลา

ที่สุดแห่งความตื้นตัน!... “คำสั่งแรกของในหลวง”...ทุกครั้งที่มีพระอาการประชวรเข้าโรงพยาบาลศิริราช คืออะไร?....

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน