ที่สุดของน้ำพระราชหฤทัย!...เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพฯ มีพระราชดำรัสสอนผู้ที่เข้าไปช่วยงานพัฒนา...

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสสอนผู้ที่จะเข้าไปช่วยพัฒนา บ่งบอกถึงน้ำพระราชหฤทัยอันงดงามในเจ้าฟ้าของคนเดินดินโดยแท้...
ที่สุดของน้ำพระราชหฤทัย!...เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพฯ มีพระราชดำรัสสอนผู้ที่เข้าไปช่วยงานพัฒนา...


"...ต้องคิดว่าเวลาไปพัฒนา ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่สูงเด่นกว่าเขา หรือเป็นคนที่ศักดิ์ศรีสูงกว่าเขา อุตส่าห์ก้มตัวลงไปทำงานกับเขา
ถ้าคิดอย่างนั้นก็อย่าไป...คือเราไปทำแล้วเห็นคนอื่นใครๆ ต่ำกว่าหมด ทุกคนต่ำกว่าหมด ทุกคนโง่กว่าหมด...อย่างนั้นก็คบกันไม่ได้
ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์ จะไปทำงานกับใครก็ต้องช่วยกัน เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกว่าไปพัฒนา...
'ไปช่วย'...เขาเรียกว่าความร่วมมือกันทั้งนั้น..."
ที่สุดของน้ำพระราชหฤทัย!...เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพฯ มีพระราชดำรัสสอนผู้ที่เข้าไปช่วยงานพัฒนา...

พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเสวนาทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (17 ส.ค. 48)
ที่สุดของน้ำพระราชหฤทัย!...เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพฯ มีพระราชดำรัสสอนผู้ที่เข้าไปช่วยงานพัฒนา...