ที่สุดแห่งพระเมตตา!!...เรื่องที่เราควรรู้!...เมื่อครั้งในหลวง-ราชินี เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด..ปี ๒๔๙๘

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด หลวงโหมรอนราญได้บันทึกข้อความกล่าวถึงบรรยากาศในการเสด็จเยี่ยมราษฎรที่อำเภออำนาจเจริญ ว่า

"หญิงชราคนหนึ่งนำส้มซ่าผลเล็กทูลเกล้าฯ ถวาย โดยไม่มีอะไรใส่ ทรงรับโดยไม่รังเกียจแต่อย่างใด และสนพระทัยถาม ว่า ส้มชนิดนี้เรียกตามภาษาพื้นเมืองว่าอย่างไร ปลูกเองหรือซื้อเขามา

..เมื่อทูลว่า ปลูกเอง ก็ทรงซักถามว่าปลูกสักกี่ปีจะได้ผลและทำอะไรรับประทานบ้าง ซึ่งยังความปลาบปลื้มให้แก่หญิงชรานั้น"

ที่สุดแห่งพระเมตตา!!...เรื่องที่เราควรรู้!...เมื่อครั้งในหลวง-ราชินี เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด..ปี ๒๔๙๘


"มีหญิงชราคนหนึ่ง มีกล้วยน้ำว้าซึ่งงอมมากจนเป็นสีดำครึ่งหวี ๖ ผลนำมาถวายสมเด็จพระบรมราชินีก็ทรงรับไว้

..ติดกันนั้นมีหญิงชราอีก ๒ คน อายุ ๗๐ ปีกว่าทั้งคู่ คนหนึ่งเห็นจะถึง ๘๐ ดูหง่อมเต็มที มีบายศรีใส่ไว้ในขันลงหิน เป็นลักษณะบายศรีปากชาม ฝีมือทำก็ไม่ดีอะไรนัก"

ที่สุดแห่งพระเมตตา!!...เรื่องที่เราควรรู้!...เมื่อครั้งในหลวง-ราชินี เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด..ปี ๒๔๙๘

"ครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาถึง ก็เข้าไปมีปฎิสันถารด้วยโดยทรงสนพระทัยที่เป็นคนชราแกหง่อมเหลือเกินยิ่งกว่าคนอื่นๆ ที่ได้ทรงพบมา

แกกราบทูล ถวายพระพรต่างๆ แล้วก็เอื้อมมือขวาจับข้อพระกรไว้ ส่วนมือซ้ายแกควานหาของในขันได้ด้ายสายสิญจน์สีเหลืองขึ้นมาก็ผูกข้อพระกร เนื่องด้วยหูตาแกไม่ดีจึงพันผิดพันถูก และผูกไม่ได้

..หญิงชราที่นั่งอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันผูกเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติยิ่งนัก"

ที่สุดแห่งพระเมตตา!!...เรื่องที่เราควรรู้!...เมื่อครั้งในหลวง-ราชินี เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด..ปี ๒๔๙๘

 

 

จาก หนังสือ“ร้อยเรื่องในรอยจำ” 

ขอขอบคุณ : ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ไทย