"หลวงปู่ทองรัตน์" พระอริยเจ้าผู้มีจิตเทียบเท่าหลวงปู่มั่น!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

“หลวงปู่ทองรัตน์” เป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาร์  ท่านเป็นพระในมหานิกาย ซึ่งปกตินั้นศิษย์สายหลวงปู่มั่นจะเป็นธรรมยุต  เดิมทีหลวงปู่ทองรัตน์ต้องการจะเปลี่ยนญัตติเป็นธรรมยุต แต่หลวงปู่มั่นไม่อนุญาต เพราะเห็นว่าหลวงปู่ทองรัตน์มีปฏิปทาการปฏิบัติที่ดีอยู่แล้ว และท่านเห็นว่า ถ้าหากจะเปลี่ยนญัตติเป็นธรรมยุตกันหมด ต่อไปพระสายมหานิกายอาจจะไม่มีผู้แนะนำการปฏิบัติ อีกทั้งมรรคผลก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกาย แต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวผู้ปฏิบัตินั้น (ซึ่งเหตุผลนี้เป็นเหตุผลเดียวกันกับที่หลวงปู่มั่นให้เหตุผลกับหลวงพ่อชาตอนที่หลวงพ่อชาคิดจะเปลี่ยนญัตติจากมหานิกายเป็นธรรมยุต)

 

"หลวงปู่ทองรัตน์" พระอริยเจ้าผู้มีจิตเทียบเท่าหลวงปู่มั่น!!

หลวงปู่ทองรัตน์มีความน่าสนใจมาก  เดิมก่อนที่ท่านจะมาบวชนั้น ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างหัวแข็ง มุทะลุ นิสัยออกไปทางนักเลง พูดจาโวยวายเสียงดัง คำพูดขวานผ่าซาก ทั้งยังตลกโปกฮาอีกด้วย  แต่ก็เป็นคนขยันขันแข็ง ทำงานเอาจริงเอาจัง เป็นกำลังหลักของครอบครัว  เมื่อมาบวช ท่านจึงยังมีนิสัยในสมัยฆราวาสติดมาด้วย  กิริยาภายนอกของท่านอาจจะดูไม่สุขุม ไม่เรียบร้อยเหมือนศิษย์คนอื่นๆ ของหลวงปู่มั่นนัก  แต่กิริยาภายในนั้น ท่านเป็นคนจิตใจดี มีเมตตาเป็นอย่างมาก

 

"หลวงปู่ทองรัตน์" พระอริยเจ้าผู้มีจิตเทียบเท่าหลวงปู่มั่น!!

ท่านเป็นพระนักปฏิบัติภาวนาที่เคร่งครัดจนเป็นที่ยกย่องของหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาร์  เวลาที่ออกเผยแผ่พระธรรม บางคราวหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาร์จะพบกับหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างมาก และท่านทั้งสองก็จะมอบหมายให้หลวงปู่ทองรัตน์เป็นผู้จัดการ  หลวงปู่มั่นเคยยกย่องหลวงปู่ทองรัตน์ว่า

“ทองรัตน์...เดี๋ยวนี้จิตของท่านเท่ากับจิตของผมแล้ว ต่อไปท่านจะเทศน์จะสอนคนอื่นก็จงสอนเถิด”

 

ที่มา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=33368

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด