“พระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวในโลก”...ที่ชาวต่างชาติชมว่า...ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่มีที่ไหนในโลก....

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

"...ฝรั่งชมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่เหมือนใคร
ทำให้สถาบันกษัตริย์ดำเนินอีกแนวหนึ่ง..เป็นแนวใหม่...ที่ไม่มีที่ไหนในโลก
ไม่มีที่ไหนในโลกที่พระมหากษัตริย์จะออกไป...แล้วประชาชนมานั่งเล่าถึงความทุกข์..แล้วพากันไปดูจนถึงหลังบ้าน..."
“พระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวในโลก”...ที่ชาวต่างชาติชมว่า...ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่มีที่ไหนในโลก....


รับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เล่าถึงทัศนะของชาวต่างประเทศที่มีต่อการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“พระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวในโลก”...ที่ชาวต่างชาติชมว่า...ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่มีที่ไหนในโลก....


'พ่อของแผ่นดิน' เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรของพระองค์ไม่มีแบ่งกั้นทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ทรงทำความรู้จักกับราษฎร ทรงรับฟังความทุกข์ และทอดพระเนตรสภาพปัญหาที่แท้จริงของราษฎรด้วยพระองค์เอง และเมื่อทรงทราบปัญหาแล้วจะพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ หรือพระราชทานพระราชดำริถึงวิธีแก้ปัญหา และทรงทดลองหาทางแก้ไขด้วยพระองค์เองก่อนจะพระราชทานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ

“พระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวในโลก”...ที่ชาวต่างชาติชมว่า...ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่มีที่ไหนในโลก....

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ