เมื่อหลวงปู่ทองรัตน์ตอบคำถามพระมหาเถระ เรื่อง การขอบิณฑบาตชาวบ้าน

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

เมื่อหลวงปู่ทองรัตน์ตอบคำถามพระมหาเถระ เรื่อง การขอบิณฑบาตชาวบ้าน

การที่คนมีการศึกษามาก แต่ไม่เข้าใจในการศึกษาอย่างถ่องแท้ ความรู้ที่เรียนมานั้น อาจจะกลายเป็นอาวุธห้ำหั่นตนเอง หลังจากที่ครูบาอาจารย์เฒ่าได้รับคำบัญชาจากหลวงปู่เสาร์ ให้ไปจำพรรษาที่บ้านชีทวนแล้ว ครูบาอาจารย์เฒ่าได้พยายามอย่างยิ่ง ที่จะทำให้คนมองดูตนเองให้เห็น บางครั้งต้องเอาความกล้าหาญ เข้าแลกกับความเห็นผิด บางครั้งก็เอาชีวิตของตัวเอง เข้าแลกกับความถูกต้องก็ยอม

เมื่อหลวงปู่ทองรัตน์ตอบคำถามพระมหาเถระ เรื่อง การขอบิณฑบาตชาวบ้าน

ทั้งพระทั้งโยมที่ไม่เข้าใจท่าน ต่างต้องหาความผิดจากท่านให้ได้  ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ต้องเอาด้วยกล เมื่อความไม่พอใจได้ระอุขึ้นคนแล้วคนเล่า  จนเรื่องได้ไปถึงฝ่ายปกครองเบื้องสูง และได้ลงมาตัดสินด้วยตนเอง พระบางรูปได้พูดถึงการประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่างๆ นานาของหลวงปู่เฒ่า บ้างก็บอกว่าทำตัวไม่เหมาะสม เพราะไปขอของชาวบ้าน บ้างก็ว่าเวลาเข้าไปในบ้านไม่สำรวม

พระมหาเถระฝ่ายปกครองก็ได้ถามแต่ละข้อที่ว่ามาว่า

"ถูกไหม"

ครูบาอาจารย์เฒ่าได้พนมมือตอบ

"โดย ขะน้อย" (ถูกขอรับ) ทุกคำถาม

เมื่อจบแล้วได้ถามครูบาอาจารย์เฒ่าว่า

"เมื่อเป็นอย่างนี้ จะมีข้อแก้ตัวอย่างไร ท่านทองรัตน์"

เมื่อหลวงปู่ทองรัตน์ตอบคำถามพระมหาเถระ เรื่อง การขอบิณฑบาตชาวบ้าน

ครูบาอาจารย์เฒ่าตอบว่า

"ภิกขุคือใคร ถ้าแปลออกมาก็คือ ผู้ขอ ไม่ใช่หรือ ที่ขอก็เพราะไม่มี ถึงขอ ถ้าไม่ขอก็หาอยู่หากินเอง เขาก็เรียกคฤหัสถ์ญาติโยมเท่านั้นแหละ

ถ้าว่าการกระทำของกระผมผิด จะฆ่าจะแกงกระผมก็ยอม"

ทุกรูปที่ประชุมต่างก็อึ้ง ไม่มีใครพูดอะไรอีก เพราะมองไม่เห็นความผิดที่ครูบาอาจารย์เฒ่าทำ

 

เมื่อหลวงปู่ทองรัตน์ตอบคำถามพระมหาเถระ เรื่อง การขอบิณฑบาตชาวบ้าน

ที่มา  จากหนังสือ “มณีรัตน์ อัญมณีแห่งไพรสณฑ์”

         ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กนฺตสีโล