"กราบแก้โกรธ"!! ... เทคนิคเอาชนะความโกรธแบบง่ายๆ ตามสไตล์ "หลวงปู่บุดดา" ... รู้แล้วลองเลย!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

"หลวงปู่บุดดา ถาวโร" เคยแนะนำเกี่ยวกับ "วิธีการเอาชนะความโกรธ" ของท่านไว้ว่า ...

เมื่อเวลาท่านโกรธ ท่านจะพยายามเอาชนะความโกรธด้วยการ "กราบ"

เพราะ "ความโกรธ" กลัว "การกราบ"!!

ท่านบอกว่า  เวลาท่านโกรธ ๑ ครั้ง ท่านก็จะลุกขึ้นกราบพระ ๓ ครั้ง

โกรธ ๒ ครั้ง ก็กราบพระ ๖ ครั้ง

โกรธ ๑๐๐ ครั้ง ก็กราบพระ ๓๐๐ ครั้ง

 

"กราบแก้โกรธ"!! ... เทคนิคเอาชนะความโกรธแบบง่ายๆ ตามสไตล์ "หลวงปู่บุดดา" ... รู้แล้วลองเลย!!

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

"กราบแก้โกรธ"!! ... เทคนิคเอาชนะความโกรธแบบง่ายๆ ตามสไตล์ "หลวงปู่บุดดา" ... รู้แล้วลองเลย!!

"กราบแก้โกรธ"!! ... เทคนิคเอาชนะความโกรธแบบง่ายๆ ตามสไตล์ "หลวงปู่บุดดา" ... รู้แล้วลองเลย!!

หลวงปู่บุดดา (ขวา)

 

ก็ขอเชิญทุกท่านลองนำวิธีดับความโกรธของหลวงปู่บุดดาไปใช้ดู ... ได้ผลอย่างไรก็ช่วยบอกต่อๆ กัน

ที่มา : http://board.palungjit.org

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด