ทำทานแบบไหนให้ได้ผลเร็วในชาติปัจจุบัน ... หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยันทำได้จริง!!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

ทำทานแบบไหนให้ได้ผลเร็วในชาติปัจจุบัน ... หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยันทำได้จริง!!!

ทำทานแบบไหนให้ได้ผลเร็วในชาติปัจจุบัน ... หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยันทำได้จริง!!!

ผู้ถาม: เวลามีคนมาขอทานหน้าบ้านเขามักจะขอโดยการร้องเพลงยาวๆฟังแล้วอดสงสารไม่ได้ค่ะแต่บางทีก็รำคาญต้องรีบบอกให้หยุดร้องให้สตางค์แล้วก็ให้เขาไปเร็วๆอย่างนี้จะเป็นอะไรไหมคะ...?

ทำทานแบบไหนให้ได้ผลเร็วในชาติปัจจุบัน ... หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยันทำได้จริง!!!

หลวงพ่อ:ไม่เป็นไรหรอกหนูเมื่อสมัยบวชใหม่ๆหลวงพ่อปานบอกว่าถ้าจะให้ทานคนขอทานอย่าให้เขาพูดมากหมายความว่าพอมาถึงไม่ต้องให้ยกมือไหว้พูดขอถ้าเขาจะขอก็บอกไม่ต้องฉันให้แล้วฉันเต็มใจให้แล้วคือว่าเราจะให้ใครอย่าให้เขาพูดมากอย่าให้เสียเวลาให้เร็วๆที่สุดตั้งใจเป็นการสงเคราะห์จริงๆแล้วผลมันให้ในชาตินี้ฉันทดสอบมาแล้วเป็นความจริง ...

ทำทานแบบไหนให้ได้ผลเร็วในชาติปัจจุบัน ... หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยันทำได้จริง!!!

การให้ทานโดยไม่เตรียมการไว้ก่อนใครมาเราก็ได้เราให้ได้ถ้าทำอย่างนี้เสมอๆคนมาขอทานเราไม่ยอมให้พูดขอรีบควักเลยแล้วมันจะมีผลในชาตินี้คือสิ่งที่เราขัดข้องคิดว่าจะไม่ได้มันจะโผล่เราก็ให้เท่าที่จะให้ได้เขาไม่บังคับเรานี่พอทำไปไม่กี่ปีก็เริ่มให้ผลของที่มันจะได้มามันมีการคล่องตัวมากขึ้นแต่เวลาให้เราอย่าไปคิดถึงผลอันนี้นะต้องให้ด้วยการสงเคราะห์จริงๆคือตัดไปเลยมันได้เท่าไหร่ก็ช่างถ้าไปคิดว่าเราต้องให้เพื่อต้องการผลตอบแทนผลจะถูกตัดเพราะเป็นการให้ทานที่ประกอบด้วยความโลภ

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ธรรมของเรามิใช่เป็นเครื่องเนิ่นช้า... ต้องเร็วๆไวๆ”

ทำทานแบบไหนให้ได้ผลเร็วในชาติปัจจุบัน ... หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยันทำได้จริง!!!

คัดบางส่วนจากหนังสือ “หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม” ฉบับพิเศษเล่ม3

                                   http://board.palungjit.org/index7.html