สุดปลื้มปีติ!... เมื่อสมเด็จพระเทพฯ  พระราชทานพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล ให้จังหวัดกระบี่..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์แพะพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพันธุ์แบล็กเบงกอล จำนวน 4 ตัว เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาพนม บ้านเทพพนม หมู่ 10 ตำบลเทพพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
พร้อมกันนี้ทางจังหวัดกระบี่ได้ขอสนับสนุนพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล จากกรมปศุสัตว์ อีกจำนวน 12 ตัว เป็นเพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 2 ตัว ตามยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์แพะลูกผสมพื้นเมือง

สุดปลื้มปีติ!... เมื่อสมเด็จพระเทพฯ  พระราชทานพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล ให้จังหวัดกระบี่..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 

แพะพันธุ์แบล็กเบงกอลเป็นแพะที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศได้น้อมเกล้าถวายฯ พ่อแม่พันธุ์แพะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมาจำนวน 3 ตัว โดยเป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว และพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเลี้ยงและขยายพันธุ์ ที่ จ.เชียงราย เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ที่เหมาะสมนำไปเลี้ยงขยายผลต่อไป ซึ่งการขยายพันธุ์ประสบความสำเร็จ มีปริมาณแพะเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อการขยายผลสู่การเลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ  
ขณะเดียวกันจังหวัดกระบี่ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน 12 วาระกระบี่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น โดยหนึ่งในนั้น คือ การส่งเสริมให้กระบี่เป็นเมืองแพะ โดยมีเป้าหมายสร้างฝูงปู่ย่าแพะเนื้อพันธุ์ดี 100 แม่ ผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะให้ฟาร์มเครือข่าย 150 ตัวต่อปี
และฟาร์มเครือข่ายสามารถขยายพันธุ์จากแม่แพะที่ได้รับไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว ภายในปี 2561 ส่วนในปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัย
โดยมีกิจกรรมก่อสร้างโรงฆ่าแพะระดับชุมชน ขนาด 64 ตารางเมตร ให้ได้มาตรฐาน จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง และ ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคเนื้อแพะจากโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน  

สุดปลื้มปีติ!... เมื่อสมเด็จพระเทพฯ  พระราชทานพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล ให้จังหวัดกระบี่..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 


สำหรับการได้รับพระราชทานแพะพันธุ์แบล็กเบงกอล เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการขยายผลในการพัฒนาแพะที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้มากขึ้น
สำหรับแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลนั้น มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย บังกลาเทศ มีสีดําสนิทตลอดลําตัว แต่อาจจะพบสีอื่นได้บ้างคือ สีขาว สีน้ำตาล สีขาวปนดํา หรือสีน้ำตาลปนดํา เป็นแพะที่ขนสั้นเป็นมันเงา ดั้งจมูกลาดตรง หน้าเล็กสั้น มีเขาและมีเคราทั้งตัวผู้และตัวเมีย ใบหูมีขนาดเล็กสั้น มีความสูงจากหัวไหล่เฉลี่ย 50-60 เซนติเมตร น้ำหนักตัวเฉลี่ยของตัวผู้อยู่ที่ 20-35 กิโลกรัม ตัวเมียอยู่ที่ 15-20 กิโลกรัม

ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีความสมบูรณ์พันธุ์สูง เจริญเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็ว ตั้งท้องเพียง 150 วัน เมื่อตกลูกมักจะออกแฝดสอง ถึง 4 ตัว สามารถผสมพันธุ์ได้ทั้งปี ให้ลูกครั้งแรกเมื่ออายุ 15-16 เดือน มีลูกเฉลี่ยครอกละ 2 ตัว บางตัวให้ลูกแฝดสองแฝดสามสูง และบางครั้งอาจได้ลูกแฝดถึง 4 ตัว เนื้อมีคุณภาพดี รสชาติดี หนังมีคุณภาพ ราคาแพง จึงเหมาะสมต่อการเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและหนัง.

สุดปลื้มปีติ!... เมื่อสมเด็จพระเทพฯ  พระราชทานพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล ให้จังหวัดกระบี่..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ขอขอบคุณ www.welovethaiking.com ,
ขอขอบคุณ : เดลินิวส์