ขโมยเสื่อ...แถมหมอน!! มุมตลกของ "สมเด็จโต" เมื่อเจอกับ "โจรเรือแจว"!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

"สมเด็จพระพุฒาจารย์" (โต พรหมรังสี) ท่านมีคุณธรรมอันยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งในบรรดาอัธยาศัยทั้งหลายของท่าน คือ ความมักน้อย สันโดษ ยินดีในปัจจัยตามมีตามได้ ไม่สะสมทรัพย์สมบัติ  ได้ลาภสักการะมาเมื่อใดก็จะเอาไปใช้จ่ายในงานการกุศลต่าง ๆ ทั้งสร้างวัด สร้างพระพุทธรูป และช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์แก่คนทุกชั้น ไม่เลือกหน้า

แม้กระทั่งโจรที่มาขโมยของของท่าน ท่านก็ยังอำนวยความสะดวกให้แก่โจร!!

 

ขโมยเสื่อ...แถมหมอน!! มุมตลกของ "สมเด็จโต" เมื่อเจอกับ "โจรเรือแจว"!!

ครั้งหนึ่ง สมเด็จโตกำลังจำวัดอยู่  จู่ ๆ ก็มีโจรขึ้นกุฏิ แล้วล้วงมือไปทางกรงหน้าต่างเพื่อหยิบเอาตะเกียงลาน แต่สุดมือ เอื้อมแล้วก็ยังไม่ถึง  ท่านได้ยินเสียงกุกกักก็รู้สึกตัวตื่นขึ้น และรู้ว่าโจรจะขโมยตะเกียง...แต่เอื้อมไม่ถึง ท่านก็เลยช่วยเอาเท้าเขี่ยตะเกียงส่งให้โจร  โจรคว้าได้ก็เอาไปเลย

สมเด็จโตบอกว่า "มันคงอยากจะได้...ก็ให้มันไป"!!

เวลาสมเด็จโตไปเทศน์ต่างจังหวัดโดยทางเรือ ท่านมักจะได้เครื่องกัณฑ์เทศน์มาหลายอย่าง ทั้งผลไม้ ของสด ของแห้ง หรือแม้แต่เสื่อหมอน

ครั้งหนึ่ง ขากลับสมเด็จโตได้แวะพักแรมกลางทาง  ตกดึกมีโจรพายเรือเข้าเทียบเรือของท่าน พยายามจะขโมยเอาข้าวของไป  ระหว่างที่โจรหยิบเอาเสื่อไปได้แล้วนั้น ท่านก็ตื่นขึ้นแล้วบอกโจรว่า

"เอาหมอนไปด้วยสิจ๊ะ"!!

โจรได้ยินเสียงก็ตกใจกลัว รีบพายเรือหนี  ท่านจึงเอาหมอนโยนตามไปให้!!

ปรากฏว่า พอโจรเห็นท่านโยนหมอนมาให้ มันดันอุตส่าห์พายเรือกลับมาเก็บหมอนไปอีก!!

 

ขโมยเสื่อ...แถมหมอน!! มุมตลกของ "สมเด็จโต" เมื่อเจอกับ "โจรเรือแจว"!!

ขโมยเสื่อ...แถมหมอน!! มุมตลกของ "สมเด็จโต" เมื่อเจอกับ "โจรเรือแจว"!!

ที่มา : "ลีลาวาทะสมเด็จโตฯ" โดย ร้อยเอกประชุม สุขสำราญ