ธรรมะ D.I.Y.!! "หลวงปู่เจี๊ยะ" พระนักรีไซเคิล...เปลี่ยนขยะเป็นของใช้!! ได้ใจนักอนุรักษ์!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

"หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท" เป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่มีอุปนิสัยน่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ ท่านเป็นคนละเอียด ประหยัดมัธยัสถ์ ใช้ของไม่ทิ้งขว้าง ทุกอย่างที่ใช้แล้วสามารถนำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้  ยกตัวอย่างเช่น

-  เวลาถอนตะปูออกจากไม้ (หรือเห็นตะปูที่ใช้แล้วตกอยู่) ท่านจะเก็บเอาไว้เพื่อใช้งานได้อีก

-  เวลาเดินบิณฑบาตตอนเช้า ถ้าเจอถังพลาสติกที่แตกแล้ว ท่านจะเก็บเอามาป่นสำหรับใช้แทนครั่ง บ้างก็ใช้ทำด้ามขวาน

-  ถ้าเจอหมอนที่ชาวบ้านทิ้งแล้ว ต่อให้ตกท้องร่องคูน้ำ ท่านก็จะลงไปลุยน้ำเพื่อเก็บขึ้นมา แล้วเอามาตากแดดให้แห้ง จัดแจงเย็บใหม่ให้สามารถใช้ได้อีก

 

ธรรมะ D.I.Y.!! "หลวงปู่เจี๊ยะ" พระนักรีไซเคิล...เปลี่ยนขยะเป็นของใช้!! ได้ใจนักอนุรักษ์!!

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

พฤติกรรมและกิริยาอาการแปลกๆ เช่นนี้ของหลวงปู่เจี๊ยะ ทำให้พระลูกศิษย์ที่ติดตามนอกจากจะสะพายบาตรแล้ว บางครั้งก็ต้องหอบหิ้วสิ่งของเหล่านั้นกลับวัดด้วย (ฮา) ... พระลูกศิษย์บางรูปก็อายแทนอาจารย์ของตนเอง! ... บางทีชาวบ้านไม่เข้าใจก็มองท่านเป็น "พระบ้า"!

แต่หลวงปู่เจี๊ยะก็ไม่สนใจปฏิกิริยาของชาวโลก ... เพราะท่านถือว่า สิ่งที่ท่านทำไปล้วนมีจุดมุ่งหมายและมีประโยชน์ทั้งนั้น

ถ้าใครสังเกตก็จะเห็น!!

 

ธรรมะ D.I.Y.!! "หลวงปู่เจี๊ยะ" พระนักรีไซเคิล...เปลี่ยนขยะเป็นของใช้!! ได้ใจนักอนุรักษ์!!

ธรรมะ D.I.Y.!! "หลวงปู่เจี๊ยะ" พระนักรีไซเคิล...เปลี่ยนขยะเป็นของใช้!! ได้ใจนักอนุรักษ์!!

ที่มา : หนังสือ "ลีลาพระอรหันต์" โดย เธียรนันท์