สุดซาบซึ้ง!..พระเมตตาธรรม... เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม๒๕๑๖...อ่านแล้วถึงกับน้ำตาซึม!...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

เมื่อครั้ง หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ นักศึกษาจำนวนมากหลบหนีเข้าป่าเพื่อเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยบาดแผลแห่งความขัดแย้งในเรื่องลัทธิความเชื่อทางการเมืองอย่างหนัก
ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุดซาบซึ้ง!..พระเมตตาธรรม... เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม๒๕๑๖...อ่านแล้วถึงกับน้ำตาซึม!...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่งได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์และได้กราบบังคมทูลถามว่า..การที่เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายนั้น..ทรงหวังว่าจะให้คอมมิวนิสต์น้อยลงใช่หรือไม่....

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งตอบ ว่า ..มิได้สนพระทัย ว่าคอมมิวนิสต์จะน้อยลงหรือไม่..แต่สนพระทัย ว่าประชาชนของพระองค์จะหิวน้อยลงหรือไม่... (ข้อมูลจากหนังสือ "พระเจ้าอยู่หัว" จัดพิมพ์โดยกรมวิชาการ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐)

ใน พ.ศ.๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้ เสริมศรี เอกชัย เขียนลงเป็นบทความประจำวันในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้ว่า

สุดซาบซึ้ง!..พระเมตตาธรรม... เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม๒๕๑๖...อ่านแล้วถึงกับน้ำตาซึม!...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...


วันหนึ่งขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ อยู่สองข้างทาง

ผู้หญิงสาวคนหนึ่งก้มกราบกับพื้นทางเดิน ปรากฏว่ามีดาวสีแดงร่วงจากกระเป๋าเสื้อลงบนพื้นทางเดิน (เข้าใจว่าเป็นดาวสีแดงที่ติดหน้าหมวกของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์)

มีผู้แอบเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงรีบก้มลงหยิบดาวแดงดวงนั้นยัดใส่มือหญิงสาวผู้นั้นอย่างรวดเร็ว

มิทันที่เจ้าหน้าที่ราชการผู้อื่นจะสังเกตได้

 

สุดซาบซึ้ง!..พระเมตตาธรรม... เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม๒๕๑๖...อ่านแล้วถึงกับน้ำตาซึม!...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...

 

ขอขอบคุณ สกุลไทย
ขอขอบคุณ
www.welovethaiking.com