"ทรงแค่ฌานสมาบัติยังไม่พ้นภพภูมิเปรต-นรกได้" หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยัน

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

"ทรงแค่ฌานสมาบัติยังไม่พ้นภพภูมิเปรต-นรกได้" หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยัน

"ทรงแค่ฌานสมาบัติยังไม่พ้นภพภูมิเปรต-นรกได้" หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยัน

.... ก็เป็นอันว่า ขอบรรดาญาติโยมพุทธ บริษัท ถ้าหวังนิพพานจริงๆ "ให้เข้าใจตัวทุกข์ตัวเดียวพอ" แต่ว่าการเข้าใจตัวทุกข์ จะถือว่าวันเดียวสองวันทำได้นี่อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้น

"ทรงแค่ฌานสมาบัติยังไม่พ้นภพภูมิเปรต-นรกได้" หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยัน

เพราะว่ากรรมฐานที่ทำกันโดยมาก มีจดหมายไปที่วัดหลายฉบับ เรียกว่ามีทุกเดือน บอกว่าจิตใจไม่สงบบ้าง ทำมาตั้ง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง มันไม่ดีขึ้นมาบ้าง แต่ความจริงการปฏิบัติกรรมฐานแบบนั้น เขาถือว่า "ยังไม่เข้าใจในกรรมฐาน" กรรมฐานจริงๆ ถ้าเราเล่นฌานโดยเฉพาะ "ฌานนี่ไม่ใช่การทรงตัว" ถ้าร่างกายของเราดี สมาธิมันก็ดีด้วย

"ทรงแค่ฌานสมาบัติยังไม่พ้นภพภูมิเปรต-นรกได้" หลวงพ่อฤๅษีลิงดำยืนยัน

ถ้าร่างกายของเราไม่ดี สมาธิมันก็ไม่ดีด้วย ถ้าเราเหนื่อยมามาก เพลียมาก สมาธิก็ไม่ทรงตัว ถ้าร่างกายสบายสมาธิก็ทรงตัว ทีนี้สมมุติว่า ถ้าอย่างวันนี้ดี แต่วันพรุ่งนี้ไม่ดี เราก็ถือว่า เราเสื่อม "ความจริงมันไม่เสื่อม" ทีนี้ก็มัวไปเล่นกันแค่ฌานสมาบัติ ถ้าเล่นแค่ฌานสมาบัติ จะเล่นสักกี่ปี ๑๐ ปีก็ตาม ก็ยังไม่สามารถเอาตัวรอดได้เพราะว่าคนที่ทรงฌานสมาบัตินี่"ยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิ" ..