มาฟัง....วิธีทรงอารมณ์สมาธีให้ได้เร็วๆ ของหลวงพ่อฤษีกันเถอะ

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

มาฟัง....วิธีทรงอารมณ์สมาธีให้ได้เร็วๆ ของหลวงพ่อฤษีกันเถอะ

ธรรมเทศสนาของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำที่โปรดแก่ญาติโยมในอดีต ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่