"รู้สึกว่าทำงานเท่าไหร่ก็ยังไม่คุ้ม...เพื่อแทนคุณบรรพบุรุษของเผ่าไทย"…พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http:/panyayan.tnews.co.th

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงตรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒ มีความว่า...

"วินาทีแรกที่ข้าพเจ้าได้พบการต้อนรับของประชาชนตอนที่แต่งงานใหม่ๆ ได้เห็นเขากอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบรรพบุรุษของเราได้กระทำสร้างบุญบารมีในฐานะที่ว่า คงจะเป็นที่เป็นคนที่ปกป้องให้ความสุข ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นแน่...
ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้ารู้สึกว่า...ทำงานเท่าไหร่ก็ยังไม่คุ้ม
ยังไม่สมกับที่บรรพบุรุษของเผ่าไทยทั้งหลายผู้มีพระคุณ
ผู้ที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินนี้ได้มาตลอด

"รู้สึกว่าทำงานเท่าไหร่ก็ยังไม่คุ้ม...เพื่อแทนคุณบรรพบุรุษของเผ่าไทย"…พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒

ดูตามประวัติศาสตร์แล้วท่านทั้งหลายได้ประสบความทุกข์ยากอย่างมากมาย
แต่ท่านทั้งหลายก็แน่วแน่ในปณิธานที่จะทำนุบำรุงผืนแผ่นดินนี้ไว้
เป็นแผ่นดินที่ร่มเย็น เป็นแผ่นดินที่ทุกคนมีอิสระเสรี...
มีความสงบสุขอยู่ในศาสนาของตนโดยที่ไม่มีการข่มเหงรังแกบีบคั้น
อันนี้เป็นลักษณะประเสริฐของบรรพบุรุษของไทยทั้งหลาย..."

"รู้สึกว่าทำงานเท่าไหร่ก็ยังไม่คุ้ม...เพื่อแทนคุณบรรพบุรุษของเผ่าไทย"…พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒

พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒

"รู้สึกว่าทำงานเท่าไหร่ก็ยังไม่คุ้ม...เพื่อแทนคุณบรรพบุรุษของเผ่าไทย"…พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒

ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ
 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด