การฝึกสมาธิเบื้องต่ำ... ตามแบบหลวงพ่อวิริยังค์ท่านสอน

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

การฝึกสมาธิเบื้องต่ำ... ตามแบบหลวงพ่อวิริยังค์ท่านสอน

 

ขอขอบคุณที่มาของเสียง

อัปโหลดเมื่อ 17 ม.ค. 2012

พระธรรมเทศนา สมาธิเบื้องต้น (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ