ที่สุดแห่งความปลื้มปีติ..คลิป ในหลวงทรงขับรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง ปี พ.ศ. ๒๕๔๑...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง เสด็จฯ กลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ภายหลังจากพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับร่วมในรถยนต์พระที่นั่ง

ที่สุดแห่งความปลื้มปีติ..คลิป ในหลวงทรงขับรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง ปี พ.ศ. ๒๕๔๑...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รับชมคลิป

 

ที่สุดแห่งความปลื้มปีติ..คลิป ในหลวงทรงขับรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง ปี พ.ศ. ๒๕๔๑...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ