อย่ากินแต่พืชผักเพียงเพื่อจะโอ้อวดคุณธรรม!! ... "หลวงปู่มั่น" เตือนสติ "นักกินเจ"!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

หลวงปู่มั่นเตือนสตินักกินเจ!!

 

"คนเรามันไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อนะ ... แต่มันวิเศษด้วยการกินอย่างพินิจพิจารณาโดยแยบคาย!

ผักหญ้าหรือเนื้อนั้นมันไม่ได้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเหมือนคนเราหรือจิตของเราหรอก

พระธรรมคำสอนแง่หนักเบาต่างหากที่เรานำมาพินิจพิจารณา แล้วนำมาสอนตน จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้  เรื่องกิน เรื่องกินอยู่หลับนอนอะไร ๆ พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้หมดแล้ว  ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกับกินเจ-ไม่กินเจ กินแต่เนื้อ-ไม่กินผัก กินแต่ผัก-ไม่กินเนื้อ  อันไหนกินได้ ฉันได้ ท่านก็บัญญัติไว้หมดแล้ว

ถ้าใครคิดว่า การกินแต่ผักทำให้เป็นผู้วิเศษเลิศเลอขึ้นมาได้ อันนี้ผมก็สุดปัญญาที่จะสอนท่าน

ถ้าการกินแต่ผักทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์ สิ้นกิเลสได้ มนุษย์จะไม่ได้สิ้นกิเลสหรอก ... วัวควายนั่นแหละมันจะสิ้นก่อน เพราะมันไม่ได้กินเนื้อ มันกินแต่ผักแต่หญ้าเต็มปากเต็มพุง ... มันกินแต่ผักแต่หญ้า ทำไมลูกของมันถึงเต็มท้องไร่ทุ่งนา

ถ้าการกินแบบนั้นเป็นของเลิศ วัวควายมันเลิศก่อนแล้ว เพราะมันเกิดมามันก็กินแล้ว โดยไม่ต้องมีใครคอยสอน  ถึงท่านกินยังไง มันก็ไม่เท่าวัวเท่าควายกินหรอก เพราะวัวควายมันปฏิเสธเนื้อโดยประการทั้งปวง กินแต่ผักแต่หญ้า

ถ้าจะกินเจ กินผัก ไม่กินเนื้อ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร  แต่การไปตำหนิคนโน้นคนนี้ว่ากินเนื้อแล้วเป็นเปรตเป็นผี มันไม่สมควร ... แล้วก็มาหลงตน ยกยอตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนอื่นเขา"

 

อย่ากินแต่พืชผักเพียงเพื่อจะโอ้อวดคุณธรรม!! ... "หลวงปู่มั่น" เตือนสติ "นักกินเจ"!!

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

"ท่านดูใจของท่านเองก็ได้นี่...ว่ามันประเสริฐตรงไหนหรือยัง  ถ้ายังไม่ประเสริฐให้รีบแก้ราคะ โทสะ โมหะ ที่เผาหัวอยู่นั่นล่ะ มันเป็นสิ่งที่ต้องแก้เสียโดยเร็วพลัน ... ไม่ใช่วัน ๆ เที่ยวแต่ชวนคนมากินผัก

ไอ้ผักนั้นผมก็กิน  แต่คนเรามันประเสริฐเลิศได้ด้วยความประพฤติ มิใช่เพราะการกิน  ส่วนเรื่องการกินเป็นเรื่องรอง ๆ  อย่าเอามาเป็นเรื่องหลัก

ท่านจะกินเจก็กินเถอะ ... แต่ผักของท่านนั้น ผมไม่เอาด้วยหรอก"!!

 

อย่ากินแต่พืชผักเพียงเพื่อจะโอ้อวดคุณธรรม!! ... "หลวงปู่มั่น" เตือนสติ "นักกินเจ"!!

ที่มา : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เทศน์สอนแก่พระอาจารย์อุ่น ธัมมธโร (board.palungjit.org)

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด