น้อมรำลึกในพระเมตตา “เจ้าพ่อหลวง ของชาวเขา” เรื่องเล่าเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรถึงดอยอ่างขาง พรมแดนไทย-พม่า

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรตามภาคต่างๆเช่น หมู่บ้านชาวมุสลิมทางภาคใต้ และชาวนาในภาคกลาง... หรืออย่างวันนั้นได้เสด็จขึ้นไปไกลถึงดอยอ่างขางติดพรมแดนพม่า
น้อมรำลึกในพระเมตตา “เจ้าพ่อหลวง ของชาวเขา” เรื่องเล่าเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรถึงดอยอ่างขาง พรมแดนไทย-พม่า

วันนี้ได้เสด็จขึ้นไปไกลถึงดอยอ่างขางติดพรมแดนพม่า
ดอยอ่างขางนี้เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าลาฮูเผ่าเย้าและพวกฮ่อ ซึ่งทำมาหากินด้วยการค้าหยกและฝิ่นมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
ในการเสด็จฯ เยือนถิ่นชาวเขา พระองค์จะทรงมีเครื่องมือสำคัญติดไปด้วยทุกหนทุกแห่งคือ แผนที่ขนาดใหญ่ (สเกล ๑ ต่อ ๕๐,๐๐๐) และดินสอแดง กับวิทยุซึ่งสามารถสั่งการพูดโต้ตอบได้

น้อมรำลึกในพระเมตตา “เจ้าพ่อหลวง ของชาวเขา” เรื่องเล่าเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรถึงดอยอ่างขาง พรมแดนไทย-พม่า
 

เมื่อเห็นพระองค์กับคณะผู้โดยเสด็จฯ เข้ามาใกล้หมู่บ้าน หัวหน้าชาวเขาจะร้องสั่งให้บรรดาลูกบ้านแหวกทาง ถวายการต้อนรับอาคันตุกะ ซึ่งเขาเรียกกันด้วยความเคารพอย่างสูงสุดว่า “เจ้าพ่อหลวง”
“กล่าวกันว่า พระราชอาณาจักรนั้นก็เหมือนกับพีระมิด คือ มีกษัตริย์อยู่ข้างบน ประชาชนอยู่ข้างล่างแต่ในประเทศนี้กลับตรงกันข้าม...ก็เลยทำให้บางทีรู้สึกปวดแถวๆ นี้”
แล้วก็ทรงชี้ที่พระศอและพระอังสภาระ(ไหล่) พร้อมกับทรงแย้มพระโอษฐ์
พอเสด็จฯ ไปถึงหมู่บ้าน ตัวแทนของชาวเขาเผ่าลาฮูก็เข้ามาเฝ้าฯ และกราบบังคมทูลฟ้องว่า
“ทุกวันนี้พวกเราเดือดร้อนมาก ... มีที่ทำกินไม่พอเลย”
รับสั่งว่า
“ก็เคยจัดที่ดินให้ไว้แล้วไม่ใช่หรือ?”
“ถูกแล้ว ... แต่ชาวเขาเผ่าอื่นได้รุกล้อมเข้ามา”
หัวหน้าชาวเขาเผ่าลาฮูกราบบังคมทูลต่อ
นี่คือตัวอย่างปัญหาที่จะต้องทรงแก้ไข

น้อมรำลึกในพระเมตตา “เจ้าพ่อหลวง ของชาวเขา” เรื่องเล่าเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรถึงดอยอ่างขาง พรมแดนไทย-พม่า

น้อมรำลึกในพระเมตตา “เจ้าพ่อหลวง ของชาวเขา” เรื่องเล่าเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรถึงดอยอ่างขาง พรมแดนไทย-พม่า

จากหนังสือเรื่อง พระราชอารมณ์ขัน โดยวิลาศ มณีวัต