บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด เกิดวันไหนบูชาให้ถูกปาง : ฝ่าอุปสรรค เดินหน้าสู่ความสำเร็จ และความร่ำรวย

เผยเคล็ดลับบูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด ช่วยเสริมบารมี ขจัดอุปสรรคทั้งปวง

พระพิฆเนศประจำวันเกิด

 

พระพิฆเนศประจำวันอาทิตย์

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศประจำวันอาทิตย์

 

พระพิฆเนศ ปาง วีระ คณปติ (VEERA GANAPATI) สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์ พระคเณศที่กำหนดให้ถือสักการะคือปางเปิดโลกวีระคณะปติ ปางอำนาจดังพระสุริยะทิตย์ มักมี 16 พระกร วรกายสีแดงสด มักประทับยืนหรือนั่ง เสริมให้ผู้บูชามีอำนาจ , เกียรติยศ , ชื่อเสียงและทรัพย์สิน

คาถาบูชาคือ โอม ศรี มหาวีระ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

 

พระพิฆเนศประจำวันจันทร์

พระพิฆเนศประจำวันจันทร์

พระพิฆเนศประจำวันจันทร์

 

พระพิฆเนศ ปาง ทวิมุข คณปติ (DWIMUKHA GANAPATI) สำหรับผู้เกิดวันจันทร์ พระคเณศที่กำหนด คือ ทวีมูข-คณปติ DWIMUKHA คณปติ 2 พระเศียร บางครั้งจะพบในลักษณะของนริตะยาขคณปติ ปางนาฏราช 4 พระกร , 2 พระกร จะสมบูรณ์ต้องประทับใต้ต้นมะตูม พระวรกายสีทอง หรือ ขมิ้น มักให้เสน่ห์และทรัพย์ บางครั้งจะพบทวีมูข-คณปติในสีวรกายสีเขียว บ้างในตอนใต้ของอินเดีย แต่ปางนาฏราช (HAPPY DANCOR) จะพบทางเหนือหรือทางอีสานของอินเดีย

คาถาบูชาคือ โอม ศรี ทวิ-มูข คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

 

 

พระพิฆเนศประจำวันอังคาร

พระพิฆเนศประจำวันอังคาร

พระพิฆเนศประจำวันอังคาร

 

พระพิฆเนศ ปาง ตรีมุข คณะปติ (TRIMUKHA GANAPATI) สำหรับผู้เกิดวันอังคาร พระคเณศที่กำหนดบูชาปางตรีมูขติ-คณปติ 6 ประการ วรกายสีชมพูสดหรือสีสำริด มักให้อำนาจขจัดอุปสรรคในการทำงาน อำนาจเหนือสามโลก ประทับยืนหรือนั่ง เป็นปรางที่ให้เสน่ห์และทรัพย์ และให้การเดินทางปลอดภัย ด้วย 3 พระเศียร คือ อำนาจของการคุ้มครองของพระอังคาร

คาถาบูชาคือ โอม ศรี ตรี-มูข-ติ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

 

* บางครั้งจะพบปางดเณศ-หนุมาน ครึ่งพระคเณศ ครึ่งพระหนุมาน สำหรับผู้ที่ต้องการมีทรัพย์และอำนาจเหนือศัตรู

พระพิฆเนศประจำวันพุธ กลางวัน

พระพิฆเนศประจำวันพุธ กลางวัน

พระพิฆเนศประจำวันพุธ กลางวัน

 

พระพิฆเนศ ปางทวิชา คณปติ (DWIJA GANAPATI) สำหรับผู้เกิดวันพุธ กำหนดว่าปางที่เหมาะสมคือ ทวิ-ชา-คณปติ คณปติ 4 พระเศียร วรกายสีเขียว หรือปางคเณศวรี ปางครึ่งนารีครึ่งบุรุษ ตามตำนานแห่งพระพุธเทวาที่มี 2 ร่างเป็นพระนางอิลา จากคำสาปของพระศิวะ ปางนี้ให้ทรัพย์มาก พระกล่าวคือพระพรหม 4 พระพักตร์ที่ให้พรพระคเณศให้มีอำนาจคือ พระองค์ ปางคเณศวรีนั้นหาดูยากจะมารูปแกะสลักหิน ปรากฏที่วิหารพระแม่อุมา กามาฉิ เมืองกัลยากุมารีทางใต้ของอินเดีย ปางนี้ถือว่าอวตารเป็นครึ่งพระลักษมี เพื่ออำนวยทรัพย์ และมีความสามารถ ดั่งบุรุษ บวกสตรีเพศ

คาถาบูชาคือ โอม ศรี ทวิ-จา คะ ณะ ปะ ติ เย ยะ นะ ฮะ

 

 

พระพิฆเนศประจำวันพุธ กลางคืน

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศประจำวันพุธ กลางคืน

พระพิฆเนศปาง อุจฉิษฏะ คณปติ (UCHHISHTA GANAPATI) สำหรับผู้เกิดวันราหู(วันพุธกลางคืน) ปางที่ควรบูชา คือ อุณจิสตา คณะปติ หรือปางเอก-ซารา คณปติ 4 พระกร วรกายสีสำริด หรือ สีนิลประทับบนหลังหนู พาหนะ ส่วนปางอุณจิสตาคณะปติเป็นปางของพวกต้นตระนิกาย มีพระชายาประทับบนตักซ้าย มักให้อำนาจทางด้านการเสี่ยง, การพนัน,อำนาจปกครอง, อำนาจเหนือรักและความลุ่มหลง, การให้ทรัพย์มาก และขจัดทุกข์สำหรับทุกเรื่อง

คาถาบูชาคือ โอม ศรี เอก-ซารา-คณปติ เย ยะ นะ มะ ฮา

 

 

พระพิฆเนศประจำวันพฤหัสบดี

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศประจำวันพฤหัสบดี

พระพิฆเนศ ปาง เหรัมภะ คณปติ (HERAMBA GANAPATI) สำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี ปางที่กำหนดกำหนด คือ เฮรัม ภะ คณปติ 5 พระเศียร 16 พระกร บางครั้งจะพบประทับบนหลังราชสีห์ วรกายสีส้มอ่อน หรือ สีแสงอรุณรุ่ง อาจพบเห็นในปางประทับนั่งบนดอกบัว ปางนั้ให้ทรัพย์มาก และให้อำนาจสำหรับปกครองบริวาร เช่นนักบริหาร นักการเมือง การปกครอง นายธนาคาร ฯลฯ

คาถาบูชาคือ โอม ศรี มหา เฮ-รัม-ภะ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

พระพิฆเนศประจำวันศุกร์

บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด เกิดวันไหนบูชาให้ถูกปาง : ฝ่าอุปสรรค เดินหน้าสู่ความสำเร็จ และความร่ำรวย

พระพิฆเนศประจำวันศุกร์

พระพิฆเนศ ปาง เอกทันตะ คณปติ (EKADANTA GANAPATI) สำหรับผู้เกิดวันศุกร์ ปางที่กำหนด คือ เอกทันต์-คณธปติ EKANDANTA หรือ LAKSHMI GANAPATI ลักษมีคณปติ(ความสมบูรณืแห่งโภคทรัพย์ และครอบครัว, ความรัก, บริวารมาก) พระวรกายสีน้ำเงิน,ฟ้า, 8 พระกร บางครั้งจะอุ้มเทวีชายาสิทธิพุธิ , เป็นปางของการให้กิเสศ สมบัติมาก เช่น พระศุกร์เทวา และเสน่ห์แห่งรักของ พระกามเทพ

คาถาบูชาคือ โอม ศรี เอก-ทัน-ตะ คะ ณะ ปะ ติ เย ยะ นะ มะ ฮะ

 

 

พระพิฆเนศประจำวันเสาร์

บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด เกิดวันไหนบูชาให้ถูกปาง : ฝ่าอุปสรรค เดินหน้าสู่ความสำเร็จ และความร่ำรวย

พระพิฆเนศประจำวันเสาร์

พระพิฆเนศ ปางสิทธิ คณปติ (SIDDHI GANAPATI) สำหรับผู้เกิดวันเสาร์ ปางควรเคารพ คือ สิทธิ-คะ ณะ ปะ ติ 4 พระกร วรกายสีม่วง หรือ วิกนา คณปติ บางครั้งจะพบในปางปราบนาคราช เช่น พระกฤษณะ ประทับยืนบนหลังนาคราช 5-7 พระเศียร หรือประทับนั่งโดยมีพระยานาคราชปรก ปางนี้จะให้ผลของการเสี่ยงในงานสำคัญ ๆ มาก หรือพนัน อำนาจเหนืออุปสรรคขจัดภูติผีปีศาจ อำนาจในการปกครองคือ การสอน การแพทย์ การพยากรณ์ ปางนี้ถือว่าสำคัญ โดยเฉพาะผู้มีพระเสาร์ แทร ทำให้รุ่มร้อน

คาถาบูชาคือ โอม ศรี สิทธิ-คะ ณะ ปิ ติ เย ยะ มะ ฮา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
- แนะวิธีสักการะบูชา "พระพิฆเนศ" ตำนานเทพแห่งความสำเร็จ ผู้กราบไหว้บูชาได้รับอานิสงค์เจริญก้าวหน้า สติปัญญาล้ำเลิศ!?

- ชาวเน็ตสุดทึ่ง!! น้องต้นกล้า ศิลปินเด็กฝีมือขั้นเทพยืนวาดภาพพระพิฆเนศอยู่บริเวณตลาดนัด เผย! มีอาจารย์เฉลิมชัย เป็นไอดอล (มีคลิป)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.zabzaa.com/ganesh/day.html

ข่าวที่เกี่ยวข้อง