สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

"สมเด็จพระญาณสังวรฯ" สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้นเมื่อทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนถึงขั้นสูงสุด (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) แล้วก็มิได้ละเลยด้านการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปฏิเวธธรรม (ผลจากการปฏิบัติ) เลย

ดังจะเห็นได้ว่า  แม้จะมีภารกิจด้านการคณะสงฆ์มากมาย แต่ก็ทรงหาเวลาว่างปลีกไปยังสถานที่สงบ เช่น ป่าเขาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติภาวนาอยู่เสมอ และทรงหาโอกาสไปศึกษาด้านจิตภาวนากับพระเถระฝ่ายอรัญวาสี (พระป่า) เป็นประจำ  อาทิเช่น  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ (วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่)  หลวงปู่ขาว อนาลโย (วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู)  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (วัดป่าอุดมสมพรและวัดถ้ำขาม จ.สกลนคร)  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์)  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย)  โดยจะเสด็จไปประทับอยู่เป็นเวลาหลาย ๆ วัน เพื่อสนทนาธรรม ศึกษาธรรม และปฏิบัติจิตภาวนาส่วนพระองค์

นอกจากจะเสด็จไปศึกษากับพระเถระผู้มีอายุพรรษามากกว่าแล้ว  หากเป็นพระผู้มีอายุพรรษาใกล้เคียงกัน หรือแม้แต่น้อยกว่า แต่เป็นผู้มีความชำนาญด้านการปฏิบัติจิตภาวนาแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็จะเสด็จไปศึกษาด้วยเช่นกัน  อาทิเช่น  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี)  พระอาจารย์วัน อุตตโม (วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร)  พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ (วัดเจติยาคิรีวิหาร จ.บึงกาฬ)

โดยเฉพาะหลวงตามหาบัวนั้น สมัยก่อนเมื่อท่านมีศาสนกิจที่จะต้องเข้ามาในกรุงเทพฯ ท่านก็จะมาพักที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่เสมอ จนเป็นเหตุให้ท่านมีความคุ้นเคยกับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีอายุเท่ากันและมีพรรษาใกล้เคียงกัน

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "หลวงปู่ชอบ ฐานสโม"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "หลวงปู่ดูลย์ อตุโล"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "หลวงปู่ฝั้น อาจาโร"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "หลวงปู่ขาว อนาลโย"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "หลวงปู่หลุย จันทสาโร"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "หลวงปู่สาม อกิญจโน"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "หลวงปู่สิม พุทธาจาโร"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

กับ "พระอาจารย์วัน อุตตโม"

 

สงฆ์ทั้งผองพี่น้องกัน!! ... "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ทรงมีสายใยความผูกพันกับ "วงศ์พระป่ากรรมฐาน"!!

สมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ สถานที่ประทับปฏิบัติพระกรรมฐาน บนเขาชีโอน จ.ชลบุรี

 

ที่มา : www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=43558