"ก็บ้านเขาอยู่นี่...จะให้เขาไปอยู่ไหน"!! คำพูดของสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่ทำให้เทศบาลต้องเอาสุนัขมาคืนวัด (และแถมให้อีกหลายตัว)!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

การเดินสำรวจตรวจตรารอบพระอารามเป็นวัตรปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เจ้าพระคุณ "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ทรงยึดถือมาโดยตลอด ด้วยเห็นว่าเป็นทั้งการออกกำลังกายและการทรงงานไปพร้อมกัน คือเป็นโอกาสที่จะได้ตรวจดูเสนาสนะสงฆ์และอาคารสถานที่เพื่อทราบความเป็นอยู่และสภาพทั่วไปของวัด

สิ่งหนึ่งที่ทรงพบเห็นเป็นประจำระหว่างการตรวจตราก็คือ "สุนัข"!!

เป็นที่โจษจันกันทั่วไปว่า วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่มีสุนัขมาก ... บ้างเป็นสุนัขที่มีเจ้าของ บ้างจรจัด บางตัวน่ารัก ขี้เล่น บางตัวเกรอะกรัง ขี้เรื้อน

ครั้งใดที่พบสุนัขขี้เรื้อน พระองค์ก็มักจะตรัสถามหาเจ้าของว่าอยู่คณะใด กุฏิไหน  เมื่อทรงทราบแล้วก็จะโปรดให้บอกแก่ภิกษุสามเณรในที่นั้นให้ช่วยดูแลให้ดี ... ทั้งยังทรงกระเซ้าว่า

"คนตั้งเยอะแยะยังดูแลได้ ... สุนัขตัวเดียวทำไมดูแลไม่ได้"

 

"ก็บ้านเขาอยู่นี่...จะให้เขาไปอยู่ไหน"!! คำพูดของสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่ทำให้เทศบาลต้องเอาสุนัขมาคืนวัด (และแถมให้อีกหลายตัว)!!

สมเด็จพระญาณสังวรฯ

อยู่มาวันหนึ่ง...เป็นที่ผิดสังเกตว่า ไม่มีสุนัขอยู่เพ่นพ่านเหมือนเคย พระองค์จึงตรัสถามบรรดาศิษย์ที่ตามเสด็จว่า

"สุนัขหายไปไหนกันหมด?"

ต่างคนต่างเลิ่กลั่ก...แล้วทูลว่า

"ทางวัดให้เทศบาลมาเก็บ...เอาไปเลี้ยง..."

พระองค์จึงมีรับสั่งว่า

"เออ... ก็เห็นบ้านเขาอยู่ที่นี่ จะให้เขาไปอยู่ที่ไหน ... ไปเอาคืนมา!"

เท่านั้นเอง วันรุ่งขึ้นเทศบาลจึงต้องนำสุนัขของวัดมาคืน ...

ไม่คืนเปล่าด้วยนะ ... ยังแถมมาให้อีกตั้งหลายตัว!!

 

"ก็บ้านเขาอยู่นี่...จะให้เขาไปอยู่ไหน"!! คำพูดของสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่ทำให้เทศบาลต้องเอาสุนัขมาคืนวัด (และแถมให้อีกหลายตัว)!!

"เจ้าจุด" สุนัขตัวโปรดของสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ที่มา : หนังสือ "บวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป" (www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=51061)