ในหลวงองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ ... อริยสงฆ์องค์ใดยืนยันไว้บ้าง

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

ในหลวงองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ ... อริยสงฆ์องค์ใดยืนยันไว้บ้าง

ในหลวงองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ ... อริยสงฆ์องค์ใดยืนยันไว้บ้าง

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร (วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)ได้กล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองทีเดียวว่า

“ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม เคยเป็นช้างนาฬาคิริงส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลยก์นะ...!!!” (ช้างป่าเลไลยก์คือพระโพธิสัตว์)

ในหลวงองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ ... อริยสงฆ์องค์ใดยืนยันไว้บ้าง

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ จ.นนทบุรี

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต(ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)พระอริยสงฆ์ผู้เป็นพระธรรมทูตที่ได้รับการยอมรับว่าแตกฉานในพระไตรปิฎกและวิปัสสนากรรมฐาน ได้เคยกล่าวไว้ว่า

“ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์”

ในหลวงองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ ... อริยสงฆ์องค์ใดยืนยันไว้บ้าง

หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่

หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ(วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)จัดว่าเป็นพระอริยสงฆ์ในสายพระป่าของหลวงปู่มั่น และเป็นหลานของหลวงปู่ตื้อ ได้เคยบอกแก่บรรดาลูกศิษย์ไว้ว่า

“นี้รูปพระเจ้าแผนดินเก็บดีๆเด้อนั่น เอาไว้ในห้องพระกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้านะนั่น”

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด