รำลึก๗ปี ละสังขารหลวงปู่กาหลง ความจริงเกี่ยวกับเขี้ยวแก้วประกาศิตของหลวงปู่ ที่ศิษย์ใกล้ชิดบันทึกไว้

ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th/

เรื่องหลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้วนี้  หลายคนยังสงสัยว่า เขี้ยวแก้ว นั้นหมายความว่าอย่างไร

บางท่านคิดว่าเป็นฟันที่งอกกลางเพดานปาก  แต่ในความจริงแล้วเขี้ยวแก้วของหลวงปู่นั้นลักษณะขาวใสเหมือนแก้วจริงๆ ไม่ได้สีขาวทึบแบบกระดูก จึงไม่ใช่ฟันที่งอกกลางเพดานปากแต่อย่างใด  สอบถามจากลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่ท่านหนึ่งชื่อว่า  คุณน้อย  คุณน้อยเล่าให้ทีมงานฟังว่า  ตนเองก็เคยขอดูเขี้ยวแก้วของหลวงปู่

 

รำลึก๗ปี ละสังขารหลวงปู่กาหลง ความจริงเกี่ยวกับเขี้ยวแก้วประกาศิตของหลวงปู่ ที่ศิษย์ใกล้ชิดบันทึกไว้

เขี้ยวแก้วที่ตนเห็นนั้นอยู่กลางเพดานปากจริงๆ คล้ายเม็ดข้าวสารขึ้นอยู่กลางเพดานพอดี ลักษณะขาวใสคล้ายหินเขี้ยวหนุมาน นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์  ที่น่าแปลกคือ  บางวันยาวบางวันสั้น  ไม่เท่ากันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ตนเห็นมาเองกับตา

            เรื่องเขี้ยวแก้วนี้ต้องถือว่าเป็นบุญบารมีของหลวงปู่กาหลงท่าน  เพราะถือเป็นของกายสิทธิ์ติดตัวมาแต่เกิด ในแผ่นดินยากที่จะหาผู้ที่มีเขี้ยวแก้วเช่นหลวงปู่ท่านได้ ความมีเขี้ยวแก้วของหลวงปู่นั้นแสดงให้เห็นว่า ท่านได้บําเพ็ญทางพระโพธิสัตว์บารมีมาแต่อดีตชาติ จนบังเกิดลักษณะพิเศษของความเป็นมหาบุรุษเช่นนี้ขึ้น

ตามตําราต่างๆ  ที่กล่าวถึงเขี้ยวแก้วนั้นเราพบได้ว่าผู้ที่มีเขี้ยวแก้ว ในตํานานนั้นจะมีเพียงท่านเดียวเท่านั้น  คือ  หนุมาน  ผู้ทําหน้าที่เป็นทหารเอกของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์นั้น หนุมานเกิดขึ้นโดยเทวโองการของพระศิวะ  พระศิวะเจ้าได้แบ่งกําลังของพระองค์มาส่วนหนึ่ง  เป็นพลังทิพย์  หรือไอธาตุปราณแห่งพระองค์ฝากให้พระพายพัดเข้าสู่ท้องนาง วาหะที่ถูกสาปให้อ้าปากกินลม  เมื่อนั้นก็บังเกิดเป็นหนุมานด้วยฤทธิ์แห่งพระเป็นเจ้า โจนทะยานเหาะออกมาจากปากนาง วาหะโดยปาฏิหาริย์ หนุมานเกิดมานั้นมีร่างกายขาวสะอาด  เป็นการบ่งบอกว่าเกิดโดยบริสุทธิ์ด้วยอํานาจจากพระเป็นเจ้านั่นแล และยังมีลักษณะสำคัญอีกสองประการคือ มีขนตามร่างกาย เป็นขนเพชร  คงกระพันชาตรี  ศัตราวุธใดๆ  มาทําอันตรายไม่ได้  และยังมีเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากเป็นของกายสิทธิ์ใครฆ่าไม่ตาย  หาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือน

รำลึก๗ปี ละสังขารหลวงปู่กาหลง ความจริงเกี่ยวกับเขี้ยวแก้วประกาศิตของหลวงปู่ ที่ศิษย์ใกล้ชิดบันทึกไว้

 

“สัญลักษณ์เขี้ยวแก้ว” จึงถือเป็นของสำคัญที่เกิดขึ้นแต่เฉพาะผู้ที่มีบุญเท่านั้น เล่ากันว่าเมื่อแรกๆ  สมัยที่หลวงปู่ยังเป็นเด็กนั้นท่านรู้สึกรําคาญกับเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากของตนเอง  จนวันหนึ่งท่านยกมือไหว้เทวดา ขอให้เขี้ยวแก้วนี้สั้นลงทีเถอะเพราะทําให้พูดไม่สะดวก  ปรากฏว่าหลังจากคืนที่ท่านอธิษฐานนั้นเอง  พอตื่นเช้าขึ้นมาเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากของท่านกลับหดสั้นลงอย่างไม่น่าเชื่อ เหลือแต่เพียงปุ่มเขี้ยวแก้วเล็กกลาง  เพดานปากของท่านเท่านั้น และทุกวันนี้ลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังว่าเขี้ยวแก้วของหลวงปู่ท่านนั้นแต่ละวันจะสั้นยาวไม่เท่ากันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่น่าอัศจรรย์มากๆ

 

รำลึก๗ปี ละสังขารหลวงปู่กาหลง ความจริงเกี่ยวกับเขี้ยวแก้วประกาศิตของหลวงปู่ ที่ศิษย์ใกล้ชิดบันทึกไว้

 

รำลึก๗ปี ละสังขารหลวงปู่กาหลง ความจริงเกี่ยวกับเขี้ยวแก้วประกาศิตของหลวงปู่ ที่ศิษย์ใกล้ชิดบันทึกไว้

(วัตถุมงคลหนุมาน หลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว)

            ความศักดิ์สิทธิ์ของเขี้ยวแก้วที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นสิ่งคู่บารมีสำหรับผู้มีบุญวาสนา  เป็นกายสิทธิ์ประจําองค์ของหลวงปู่  ในสมัยก่อน ผู้เขียนเคยได้ยินว่าของกายสิทธิ์นั้นมักเกิดขึ้นในต้นไม้  หรือในสัตว์เรียกว่าคด  เป็นของขลัง  เช่นเกิดในผลทับทิม  ก็เรียกว่าคดทับทิม  เกิดในวัวก็เรียกคดสมองวัว  ของกายสิทธิ์ที่เรียกว่าคดนี้จะมีลักษณะเป็นหิน หรือหินแก้วที่เกิดในพืชและสัตว์เป็นหลัก  มีอํานาจวิเศษทําให้อยู่ยงคงกระพัน  และเป็นเมตตามหานิยม  รวมทั้งบันดาลโชคลาภแก่ผู้บูชาด้วย

            เขี้ยวแก้วกลางเพดานปากของหลวงปู่กาหลง นับเป็นของกายสิทธิ์เช่นกันที่หาได้ยากมาก  ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนธรรมดาทั่วไป  ทั้งเขี้ยวแก้วก็เป็นเขี้ยวจริงๆ  หาใช่ฟันที่งอกผิดที่ผิดทางแต่อย่างใด 

เขี้ยวแก้วของหลวงปู่จึงเป็นของกายสิทธิ์ที่เกิดจากอํานาจ บุญวาสนาของหลวงปู่โดยแท้  ตามความเชื่อนั้นกล่าวว่า  เขี้ยวแก้วเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีเทวดารักษาอยู่  และทําให้ผู้ที่มีเขี้ยวแก้ว เป็นผู้ที่อยู่ยงคงกระพันแต่กําเนิด มีความเก่งกล้าทางพระเวทย์คาถาอาคม เป็นเจ้าคนนายคน คล้ายกับอํานาจของเขี้ยวหมูตัน  เขี้ยวเสือกลวง  แต่มีอิทธิฤทธิ์  บุญฤทธิ์สูงกว่ามากมายนัก เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันกับองค์หนุมานซึ่งเป็นทหารเอกแห่งพระนารายณ์ จึงพร้อมด้วยอานุภาพอันสูงส่ง

            เขี้ยวแก้วกลางเพดานปากของหลวงปู่กาหลงนี้ถือเป็นของคู่ตัวของท่านทําให้ท่านเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ เป็นประกาศิตแก่ผู้ที่ได้รับพร  หากท่านรับรองว่าดีย่อมดี  หากท่านอวยพรให้รวยย่อมรวย  การปลุกเสก อธิษฐานของท่านหลายครั้งผู้เขียนจะเห็นเสมอๆ ว่าท่านจะเอาหัวแม่โป้งของตนเองไปแตะกลางเพดานปาก  แล้วนํามาประจุลงสู่เครื่องรางของขลังเรียกว่าปกาศิตให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากนั่นเอง แม้แต่ลูก ศิษย์ท่านก่อนที่จะสักยันต์  ก่อนที่จะมารับใช้ปิดทองคําที่หน้าผากให้ท่าน  แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธี  ท่านก็จะเอานิ้วแตะกลางเพดานปาก  อธิษฐานจิตด้วย เขี้ยวแก้วให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์เป็นประกาศิตแก่บุคคลผู้นั้นให้ทําอะไรก็ขลังบังเกิดแต่สิริมงคลเสมอไป

รำลึก๗ปี ละสังขารหลวงปู่กาหลง ความจริงเกี่ยวกับเขี้ยวแก้วประกาศิตของหลวงปู่ ที่ศิษย์ใกล้ชิดบันทึกไว้

            ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากของหลวงปู่กาหลงท่านนั้น นับเป็นกายสิทธิ์ที่ติดตัวหลวงปู่ท่านมาอานุภาพจากเขี้ยวแก้วนี้เชื่อกันว่าทําให้ท่านมีฤทธานุภาพ อันเกิดจากเขี้ยวนี้ติดกายมาตั้งแต่เกิด ทําให้พลังจิตของท่านเป็นพิเศษและเมื่อทําการปลุกเสกสิ่งใดย่อมก่อให้เกิดพลังอํานาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทั้งจากอํานาจสมาธิของท่านรวม รวมกับอํานาจเขี้ยวแก้วกายสิทธิ์ของท่านเอง

อํานาจเหล่านี้ย่อมเป็นปัจจัยทําให้วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกเกิดพลังอํานาจความขลัง ความคงกระพัน เมตตา มหานิยมเป็นประกาศิตที่ไม่มีวันเสื่อมและเป็นความขลังด้วยพลังเขี้ยวแก้วกายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถมาเทียบเทียมได้

กระทั่งวาจาอันเอ่ยจากปากของหลวงปู่ ก็ยังมีมีอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย

เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอํานาจวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่กาหลง ท่านเล่ากันว่า เมื่อสมัยก่อน  มีลูกศิษย์คนหนึ่งขอยืมเงินท่านไปใช้  แล้วสัญญาว่าจะนํามาคืน เมื่อชายผู้นี้ขายที่ดินได้เงินมาร่วม ๑๐ ล้านบาท  ก็มิได้นําเงินมาคืนหลวงปู่แต่อย่างใด  ต่อมาชายผู้นี้ก็พบกับความวิบัติหมด  ทั้งกิจการและเรื่องในครอบครัว มีลูกชายก็รถคว่ำเสียชีวิต ปัจจุบันชายผู้นี้ ก็มีฐานะย่ำแย่เหมือนเดิม  หรือแม้กระทั่งหลวงปู่เอ่ยปากให้พรผู้ใด  เช่น  ชีวิตจะไม่อดไม่อยากหรอก คนผู้นั้นก็จะดีขึ้นทุกคน

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด