ชีวิตไม่ติดสมมุติ! เงินทองก็แค่ "ประสากระดาษ"! ว่าแล้ว... "หลวงปู่แหวน" ก็เอาแบงก์ 500 มามวนบุหรี่สูบซะเลย!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

"หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" เคยเล่าถึงบทเรียนเกี่ยวกับการไม่ติดในสมมุติของ "หลวงปู่แหวน สุจิณโณ" ไว้ว่า ...

 

"พูดถึงเรื่องเงินก็ระลึกถึงหลวงปู่แหวน!

บทเวลาท่านจะทำ ท่านก็รู้และปฏิบัติตามสมมุติอยู่ตลอดมา ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไร  ฝ่ายสมมุติเคารพว่าไม่ให้จับเงินทอง ท่านก็ไม่จับเหมือนพระทั้งหลาย

แต่บทเวลาจะพลิกล็อกนะ... อยู่ ๆ ท่านก็ไปเอาธนบัตรใบละห้าร้อยมามวนบุหรี่มวนใหญ่ ๆ!!

เข้าใจไหมล่ะ ... หลวงปู่แหวนท่านสูบบุหรี่มวนใหญ่!  บทเวลาท่านจะพลิกล็อกก็เอาธนบัตรใบละห้าร้อยมามวนบุหรี่สูบปุ๊บ ๆ ... พวกพระเณรก็ตกตะลึงกัน

‘เอ๊ย...หลวงปู่!  นี่มันธนบัตรใบละห้าร้อย...เอามามวนบุหรี่สูบทำไม?’

ท่านก็ว่า ‘หือ!’

ท่านทำท่าเหมือนไม่รู้นะ แล้วก็ตอบว่า

‘ประสากระดาษ!’

 

ชีวิตไม่ติดสมมุติ! เงินทองก็แค่ "ประสากระดาษ"! ว่าแล้ว... "หลวงปู่แหวน" ก็เอาแบงก์ 500 มามวนบุหรี่สูบซะเลย!!

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

‘ประสากระดาษ’ เท่านั้นแหละ!

ว่าแล้วท่านก็สูบเฉย สูบเสร็จก็ทิ้ง  จากนั้นท่านก็ไม่เคยทำอีกนะ... ทำทีเดียวพอให้โลกได้รู้บ้าง... เพราะจิตของท่านบริสุทธิ์หมดแล้วนะ

ท่านแสดงออกมาทางกิริยาแย็บเดียว จากนั้นท่านก็ไม่เคยทำอีก ... ท่านทำให้เป็นข้อคิดเฉย ๆ  ไม่ใช่ท่านดื้อด้าน แต่ท่านทำให้เป็นข้อคิด

ถ้าเรายึดตามกิริยาสมมุติ พระเราก็เป็นสมมุติ รักษาสิกขาบทตามสภาพสมมุติ เพราะฉะนั้น ท่านจึงรักษาธรรมวินัยเช่นเดียวกันหมด  แต่จิตใจของท่านผ่านพ้นไปหมดแล้ว"

 

ชีวิตไม่ติดสมมุติ! เงินทองก็แค่ "ประสากระดาษ"! ว่าแล้ว... "หลวงปู่แหวน" ก็เอาแบงก์ 500 มามวนบุหรี่สูบซะเลย!!

ชีวิตไม่ติดสมมุติ! เงินทองก็แค่ "ประสากระดาษ"! ว่าแล้ว... "หลวงปู่แหวน" ก็เอาแบงก์ 500 มามวนบุหรี่สูบซะเลย!!

ที่มา : หนังสือ "ญาณสัมปันนธรรมานุสรณ์"