สุดปลื้มปีติ!!  หาที่เปรียบมิได้ "เมื่อรับสั่งว่า!!!   ทีหลังใครถามว่า ฉันทำอาชีพอะไร ให้ตอบไปว่า ทำราชการ " ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th


เป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงห่วงใยราษฎรเพียงใด ทรงทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนของท่านได้กินดีอยู่ดี และทรงให้มีการจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมา...
 

สุดปลื้มปีติ!!  หาที่เปรียบมิได้ "เมื่อรับสั่งว่า!!!   ทีหลังใครถามว่า ฉันทำอาชีพอะไร ให้ตอบไปว่า ทำราชการ " ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าถึงครั้งแรกเริ่มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาว่า...รับสั่งให้ผมเป็นตัวแทนไปแจ้งเรื่องขอจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ก็ถามโดยที่เขาก็ไม่ทราบว่านายกของมูลนิธิฯ นี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..ผมเองก็ไม่กล้าบอก
เขาถามว่าบ้านของนายกอยู่ที่ไหน เพราะไม่เห็นใส่เลขที่บ้าน..ผมก็ไม่ทราบว่าพระราชวังจิตรลดารโหฐานเลขที่อะไร...แต่ที่สำคัญที่สุดคือ..ช่องอาชีพก็ไม่ได้ใส่ไว้ ในวันนั้นเจ้าหน้าที่ถามว่านายกทำอาชีพอะไร ผมไม่สามารถตอบได้...

สุดปลื้มปีติ!!  หาที่เปรียบมิได้ "เมื่อรับสั่งว่า!!!   ทีหลังใครถามว่า ฉันทำอาชีพอะไร ให้ตอบไปว่า ทำราชการ " ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 

เมื่อกลับมาแล้วได้นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ ..กราบบังคมทูลว่าถามเลขที่บ้าน ข้าพระพุทธเจ้าตอบไม่ได้ พระองค์มีรับสั่งว่า "ฉันไม่รู้เหมือนกันเลขที่ของสวนจิตรลดา" แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือช่องอาชีพ ได้กราบบังคมทูลว่า..พอถึงช่องอาชีพ ข้าพระพุทธเจ้าก็ตอบไม่ได้เช่นกัน รับสั่งสวนกลับมาทันทีเลยนะครับว่า..."ทีหลังใครถามว่า "ฉันทำอาชีพอะไร"...ให้ตอบไปว่า ทำราชการ"
เห็นไหมครับ คำที่เรียบง่ายว่า ทำราชการ ทำงานในฐานะองค์ราชา เรารับราชการเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติ..รับงานจากองค์ราชามาทำ ความรู้สึกที่ดีน่าภาคภูมิใจกับเรา...
...เมื่อพระองค์รับสั่งว่า หน้าที่ของพระองค์ คือ 'ทำราชการ'

สุดปลื้มปีติ!!  หาที่เปรียบมิได้ "เมื่อรับสั่งว่า!!!   ทีหลังใครถามว่า ฉันทำอาชีพอะไร ให้ตอบไปว่า ทำราชการ " ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ