สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

ติดตามเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

             จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองไม่ใช่แค่เพียงพระธาตุพนมเท่านั้น ยังมีพระธาตุอื่นๆในจังหวัดนครพนมที่ควรค่าแก่การสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สงสัยกันใช่ไหมคะว่า.....เราจะไหว้พระธาตุที่ไหน อย่างไร เพื่อเป็นเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต วันนี้เรามีรายละเอียดไหว้พระธาตุตามวันเกิดทั้ง 7 วันมาให้ดูคะ

 

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

สักการะพระธาตุ...ที่จังหวัดนครพนมเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ไหว้ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน !!

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :   tlcthai.com