สุดซาบซึ้ง! "ให้ทำตามหน้าที่  จะประชวรหรือไม่ ก็ต้องทำ" พระกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๑๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

เป็นที่ทราบกันดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นหวงใยราษฎรเพียงใด ถึงแม้พระองค์ท่านจะทรงประชวรมากขนาดไหน พระองค์ท่านก็ไม่เคยที่จะละเลยหน้าที่ของพระองค์เองเลยแม้แต่ครั้งเดียว
สุดซาบซึ้ง! "ให้ทำตามหน้าที่  จะประชวรหรือไม่ ก็ต้องทำ" พระกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๑๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


เช้าวันหนึ่งช่วงต้นปี ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงดพระราชกิจวันนั้น แล้วบรรทมมีไข้สูงอยู่ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ผลจากห้องแลปออกมาว่าทรงมีการปอดบวมจากการติดเชื้อไมโครพลาสมา ซึ่งทำให้ทรงมีพระอาการคล้ายกันกับโรคไข้รากสาดใหญ่
ในระหว่างที่ทรงพระประชวรหนักคราวนั้น สมเด็จย่าได้เสด็จมาทรงช่วยดูแลด้วย เมื่อเสด็จมาถึงห้องพระบรรทมพระเจ้าอยู่หัว สิ่งแรกที่สมเด็จย่าทรงทำคือ ทรงเปิดพระแกล (หน้าต่าง) ทุกบานออกทันที เพื่อให้ได้อากาศบริสุทธิ์

สุดซาบซึ้ง! "ให้ทำตามหน้าที่  จะประชวรหรือไม่ ก็ต้องทำ" พระกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๑๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 

เมื่อทรงค่อยยังชั่วขึ้นแล้ว พระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งให้ทุกคนทำงานตามหน้าที่ของตนต่อไป...
...เพราะทรงไม่เห็นเหตุผลใดๆ เลย ที่ใครๆ จะต้องหยุดทำงานประจำเพราะพระองค์ท่านทรงประชวร มีพระราชกระแสว่า...
"เคยบอกไว้...ว่างานประจำต้องทำอยู่แล้ว
ถึงไม่บอกให้ทำก็ต้องทำ...ไม่ต้องให้สั่งซ้ำอีก...
...จะประชวรหรือไม่ก็ต้องทำตามนโยบายที่สั่งไว้แต่ต้น"

สุดซาบซึ้ง! "ให้ทำตามหน้าที่  จะประชวรหรือไม่ ก็ต้องทำ" พระกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๑๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ