สุดซึ้ง...อ่านแล้วน้ำตาซึม..."จะหลับลงได้อย่างไร...ในเมื่อประชาชนไม่มีที่จะนอน"...พระราชกระแสรับสั่ง...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักมาตลอด ๗๐ ปี พระองค์ท่านทรงนึกถึงประชาชนตลอดเวลา พระมหากรุณาธิคุณนั้นเป็นล้นพ้นยิ่งนัก เมื่อปี ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้น...

“จะหลับลงได้อย่างไร...ในเมื่อประชาชนไม่มีที่จะนอน”พระราชกระแสรับสั่งของในหลวง วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรับห้องประทับพักผ่อนมาเป็นห้องทรงงาน เพื่อพระราชทานแนวทางแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม
สถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ยังคงวิกฤติอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ไม่เว้นกระทั่งในกรุงเทพฯ โดยในขณะนี้ น้ำเริ่มเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนแล้วเช่นกัน ซึ่งจากมหันตภัยน้ำท่วมที่ร้ายแรงในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง โดย นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เปิดเผยว่า พระองค์ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่ แต่ละวันทรงงานและให้เจ้าหน้าที่กราบทูลรายงานสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีข้อมูลทั้งในส่วนของโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการทอดพระเนตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ่อยครั้ง

สุดซึ้ง...อ่านแล้วน้ำตาซึม..."จะหลับลงได้อย่างไร...ในเมื่อประชาชนไม่มีที่จะนอน"...พระราชกระแสรับสั่ง...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นอกจากนี้นพ.ธีรวัฒน์ยังกล่าวอีกด้วยว่าส่วนน้ำท่วมชุมชนคลองบางกอกน้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเช่นกัน เห็นได้จากโครงการพระราชดำริเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรยังครอบคลุมเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเสมอ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนและยังทรงงานตลอดเวลา ชั้น ๑๖ โรงพยาบาลศิริราช ทรงปรับห้องประทับพักผ่อน มาเป็นห้องทรงงานส่วนพระองค์พระราชทานพระราชดำริแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม

สุดซึ้ง...อ่านแล้วน้ำตาซึม..."จะหลับลงได้อย่างไร...ในเมื่อประชาชนไม่มีที่จะนอน"...พระราชกระแสรับสั่ง...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

“ฟ้าหญิง”ตรัส“ในหลวง”รับสั่งจัดงานเฉลิมฯเรียบง่าย ทรงห่วงประชาชนกำลังเดือดร้อนน้ำท่วม

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนบ้านจันทเขลม (จัน-ทะ-เขม) ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

หลังจากเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. แล้ว พระราชทานโอวาท พร้อมทั้งมีพระราชดำรัสเป็นห่วงราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม ขอหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับ มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือราษฎรอีกครั้งอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย

“ข้าพเจ้ามีความเป็นห่วงผู้ประสบภัยน้ำท่วม และขอร้องว่าเราชาว พอ.สว. แสดงสปิริตช่วยพี่น้องประชาชนคนไทย โดยที่ว่าข้าพเจ้าจะนำหน่วยแพทย์ จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และขอหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาช่วยกัน อาจจะเป็นการออกหน่วยแพทย์เต็มวัน ครึ่งวัน อาจจะอยู่จังหวัดหนึ่ง อีกครึ่งวันอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งจะเป็นจังหวัดไหน ข้าพเจ้าจะขอไปดูความเร่งด่วนของการช่วยเหลือ ทุกคนให้ทำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตอนนี้อีกไม่กี่เดือน ก็จะถึงวันเฉลิมที่ท่านจะครบ ๘๔ ปีแล้ว พระองค์ท่านทรงตรากตรำทำงานเพื่อประชาชนคนไทยมาเป็นเวลา ๖๐ กว่าปี ตอนนี้ท่านประชวร พระชรา แม้ว่าอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ด้วยพระชนมายุ ๘๔ ปี ท่านจึงไม่สามารถที่จะตรากตรำออกพื้นที่ได้ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ทรงสนพระทัย ทรงเรียกกรมชลประทานมาเสมอๆ และพระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน เกี่ยวกับการเก็บน้ำ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทรงทำตลอดเวลา

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือจากราชเลขาเมื่อวานนี้ มีรับสั่งว่า ที่จะทำการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๘๔ ปีนั้น ให้จัดแบบเรียบง่าย เพราะประชาชนกำลังเดือดร้อน อันนี้คือพระราชกระแส”

สุดซึ้ง...อ่านแล้วน้ำตาซึม..."จะหลับลงได้อย่างไร...ในเมื่อประชาชนไม่มีที่จะนอน"...พระราชกระแสรับสั่ง...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน