"สิ่งแรกที่ในหลวงทรงทำ"... เมื่อเสด็จไปทรงงาน... "ที่สุดของต้นแบบพ่อหลวงชาวไทย"...

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานสัมภาษณ์ไว้ว่า ในหลวงทรงเป็นต้นแบบประชาพิจารณ์ ความตอนหนึ่งว่า...
"สิ่งแรกที่ในหลวงทรงทำ"... เมื่อเสด็จไปทรงงาน... "ที่สุดของต้นแบบพ่อหลวงชาวไทย"...

"ก่อนจะเสด็จฯ ไปทรงงานตามที่ต่างๆ จะทอดพระเนตรจากแผนที่ทางอากาศก่อน ว่าควรจะเสด็จฯ ที่ไหน หรือจะทรงแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างไร เช่น สามารถนำน้ำจากตรงนี้ไปเลี้ยงนาตรงโน้น ได้ประโยชน์และจะต้องมีรายจ่ายจากการก่อสร้างหรือดำเนินงานเท่าไหร่...จะได้ผลกลับคืนภายในกี่ปี...
...และที่สำคัญ..ต้องไปคุยกับชาวบ้านก่อนว่าเขาต้องการไหม ถ้าเขายังไม่ต้องการ ยังไม่สบายใจที่จะทำเราก็ไปทำที่อื่นก่อน นั่นคือ...ทรงทำประชาพิจารณ์ด้วยพระองค์เอง..ทรงทำตรงนั้นเลย"

"สิ่งแรกที่ในหลวงทรงทำ"... เมื่อเสด็จไปทรงงาน... "ที่สุดของต้นแบบพ่อหลวงชาวไทย"...
 

*ในบางโครงการก็ไม่อาจสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามพระราชดำริ เช่น สาเหตุจากบางรายราษฎรผู้เป็นเจ้าของที่ไม่อนุญาต คือ ไม่ให้หรือไม่ยอมขาย ในกรณีนี้จะไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น..

 

"สิ่งแรกที่ในหลวงทรงทำ"... เมื่อเสด็จไปทรงงาน... "ที่สุดของต้นแบบพ่อหลวงชาวไทย"...

(*ข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ 'ทำเป็นธรรม')
CR: ตามรอยพ่อ

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด