ยกเครื่องใหม่...เข้าใจกันให้ถูก!! "ครูบาเจ้าเพชร" แถลงไขเรื่อง "ทำบุญปล่อยสัตว์" ... สัตว์ได้อะไรจากคน คนได้อะไรจากสัตว์?!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

ข้อคิดเรื่องการทำบุญปล่อยสัตว์ โดย ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

ปล่อยปลาเป็นตัน...ปล่อยทำไม?

ปลาไปแล้วมันขอบคุณเราสักคำมั้ย?  มันหิ้วปิ่นโตมาให้เรากินสักปิ่นโตมั้ย?  เราตกน้ำแล้วมันช่วยให้เราไม่จมน้ำมั้ย?

ไม่เลย ...  ปลาไม่ได้คุณค่าอะไรจากเรา แต่มันได้ประโยชน์จากการที่ชีวิตมันรอด  เราก็ไม่ได้คุณค่าอะไรจากปลา แต่เราได้คุณค่าทางจิตใจ คุณค่าทางจิตใจที่เรามีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นที่เราทำมันจนเกิดบุญขึ้น

บางคนบอกว่า "ปล่อยปลาไหลสิ...ชีวิตจะได้ลื่นไหล"!

บางวัดสอนว่า "อย่าปล่อยหอยขมนะ...เดี๋ยวชีวิตจะขมขื่น"!

ความคิดเช่นนี้มันผิด ... ไม่รู้ใช้อะไรคิด!

แต่ถ้าใช้หัวใจคิด มันก็จะคิดถูก

ขึ้นชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมปล่อยได้ทั้งนั้น เพราะชีวิตของสัตว์ทุกชนิดมีค่า แม้กระทั่งยุงตัวหนึ่ง

การช่วยชีวิตสัตว์ไม่ต้องคำนึงถึงประเภท  สัตว์ที่กำลังจะตาย เมื่อเราช่วยมัน นั่นก็คือช่วยชีวิต ... และนั่นก็คือคุณค่าราคาทางด้านจิตใจ!!

 

ยกเครื่องใหม่...เข้าใจกันให้ถูก!! "ครูบาเจ้าเพชร" แถลงไขเรื่อง "ทำบุญปล่อยสัตว์" ... สัตว์ได้อะไรจากคน คนได้อะไรจากสัตว์?!

ยกเครื่องใหม่...เข้าใจกันให้ถูก!! "ครูบาเจ้าเพชร" แถลงไขเรื่อง "ทำบุญปล่อยสัตว์" ... สัตว์ได้อะไรจากคน คนได้อะไรจากสัตว์?!

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

ที่มา : ตอนหนึ่งของพระธรรมเทศนาต่อคณะศิษย์ โดย หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน (board.palungjit.org)