ถึงกับอึ้ง!! "หลวงปู่จาม" ผู้มีญาณหยั่งรู้อนาคตว่า ใครบ้างจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ... หนึ่งในนั้นก็คือ "ซัดดัม ฮุสเซน"?!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร มีพระมหาเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่มีภูมิจิตภูมิธรรมชั้นยอดในการระลึกชาติย้อนหลังและล่วงรู้อนาคต  ท่านมีนามว่า "หลวงปู่จาม มหาปุญโญ"

ลูกศิษย์ลูกหาต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า  หลวงปู่จามสามารถล่วงรู้วาระจิต มองเห็นกายทิพย์ ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรืออมนุษย์ทั้งหลาย และท่านยังสามารถล่วงรู้ทั้งอดีตและอนาคตได้ถึงหลายร้อยชาติด้วย  ท่านเล่าว่า ท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นกษัตริย์ของประเทศศรีลังกา เป็นฮ่องเต้ เป็นเจ้าชาย เป็นพราหมณ์ เป็นฤๅษี เป็นแม่ทัพ เป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือแม้กระทั่งนรกก็เคยตกมาแล้วหลายชาติ

ครั้งหนึ่งเคยมีคนมากราบหลวงปู่จาม  แต่แปลกที่ท่านเห็นยมทูตมาขนาบข้างคนคนนี้ด้วย  เมื่อกราบทำบุญเสร็จเขาก็กลับไป  ท่านจึงบอกพระเณรว่า คนคนนี้คงจะไม่รอดแน่เพราะหมดอายุขัย  พอรุ่งเช้ามาก็ได้ยินข่าวว่า คนคนนั้นตายแล้ว

 

ถึงกับอึ้ง!! "หลวงปู่จาม" ผู้มีญาณหยั่งรู้อนาคตว่า ใครบ้างจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ... หนึ่งในนั้นก็คือ "ซัดดัม ฮุสเซน"?!

ถึงกับอึ้ง!! "หลวงปู่จาม" ผู้มีญาณหยั่งรู้อนาคตว่า ใครบ้างจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ... หนึ่งในนั้นก็คือ "ซัดดัม ฮุสเซน"?!

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

นอกจากนี้ หลวงปู่จามยังสามารถรู้ด้วยว่า ใครปรารถนาพุทธภูมิ ปรารถนาพระปัจเจก หรือใครจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  แม้กระทั่งสถานที่ตรัสรู้ ท่านก็รู้

ครั้งหนึ่ง ท่านเคยเทศนาไว้ว่า "ครูบาศรีวิชัย" ก็จะมาตรัสรู้เป็นองค์ที่ ๑๐ ที่เมืองเชียงใหม่ นับจากพระศรีอาริย์ และ "มหาตมะ คานธี" ก็จะมาตรัสรู้ด้วย

แต่ที่ทำให้ผู้ฟังทึ่งมากก็คือ บุคคลผู้หนึ่งก็จะมาตรัสรู้ด้วยเช่นกัน นั่นคือ "อดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน แห่งอิรัก"!!

 

ถึงกับอึ้ง!! "หลวงปู่จาม" ผู้มีญาณหยั่งรู้อนาคตว่า ใครบ้างจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ... หนึ่งในนั้นก็คือ "ซัดดัม ฮุสเซน"?!

อดีตประธานาธิบดี ซัดดัม ฮุสเซน

ที่มา : board.palungjit.org

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด