สมเด็จโตมีความเป็นมายังไง จากปากหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

สมเด็จโตมีความเป็นมายังไง จากปากหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

 

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ นามเล่าขานโตพรหมรังสี
พระอริยสงฆ์บุญมากมี บารมีล้ำเลิศประเสริฐยิ่ง
สมเด็จโตอีกชื่อที่เรียกกัน ท่านเสกสรรค์ธรรมะอย่างแท้จริง
ปฏิบัติธรรมนำใจไม่เหย่งหยิ่ง สงบนิ่งในธรรมประจำใจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตสั่งดั่งเทวา ธรรมนำพาหาสุขทุกข์หนีไกล
สิ่งมงคลค้นหาพาพ้นภัย สุขกายใจในธรรมทำความดี
เจ้าประคุณเกื้อหนุนบุญสูงส่ง ธรรมดำรงมั่นคงประสงค์ดี
ท่านสมเด็จโตพรหมรังสี น้อมชีวีมีธรรมประจำเอย