๕๐๐ ปี...แห่งการเฝ้ากระดูกลูกเมียด้วยความหวงแหนของผีตนหนึ่ง!! สิ้นสุดลงเพราะ "แว่วเสียงเทศนาของหลวงปู่มั่น"!!

รู้จริง...รู้แจ้ง...ทุกเรื่องราวแห่งพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๐

ขณะที่ผู้เล่าเรื่องนี้อยู่กับพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือ วันหนึ่งคุณฟอง ชินบุตร (โยมผู้นี้มาวัดเป็นประจำ) ได้แบกไหกระเทียมชนิดปากบาน มีฝาครอบ ขนาดใหญ่เกือบเท่าขวดโหล ข้างในบรรจุกระดูก นำมาถวายพระอาจารย์

โยมฟองเล่าว่า  เจ้าของไหเขาให้นำมาถวาย เป็นไหใส่กระดูกคน ดูเหมือนจะเป็นกระดูกเด็ก  แต่กระดูกนั้นนำไปฝังดินแล้ว  ส่วนปากไหบิ่นเพราะถูกผานไถขูดเอา

 

๕๐๐ ปี...แห่งการเฝ้ากระดูกลูกเมียด้วยความหวงแหนของผีตนหนึ่ง!! สิ้นสุดลงเพราะ "แว่วเสียงเทศนาของหลวงปู่มั่น"!!

โยมฟองได้เล่าถึงเหตุที่ได้ไหนี้มาว่า  นายกู่ พิมพบุตร ผู้เป็นเจ้าของนา ตั้งใจจะไปไถนาตอนเช้าตรู่  ตื่นขึ้นมาเห็นยังมืดอยู่จึงนอนต่อ  พอเคลิ้มหลับไปก็ฝันเห็นว่า มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วบอกว่า

"ให้ไปเอาไหกระดูกสองใบไปถวายพระอาจารย์มั่นให้ด้วย"

นายกู่ถามว่า

"ไหอยู่ที่ไหน?"

ชายคนนั้นตอบว่า

"ไถนาไปสักสามรอบก็จะเห็น"

ถามว่า

"ชื่ออะไร?"

ตอบว่า

"ชื่อตาเชียงจวง... มาเฝ้ากระดูกลูกอยู่ที่นี่ได้ห้าร้อยปีแล้ว  วันหนึ่งได้ยินเสียงพระอาจารย์มั่นเทศน์แว่ว ๆ มาในเวลากลางคืนว่า  เป็นหมามานั่งเฝ้าหวงกระดูกแล้วก็กัดกัน ส่วนเนื้อล่ำ ๆ อร่อย ๆ มนุษย์เอาไปกินหมดแล้ว  มัวแต่มานั่งเฝ้าห่วงเฝ้าหวงกระดูกตนเอง กระดูกลูกเมีย ตายแล้วไปเป็นผีเปรต ต้องมานั่งเฝ้ากระดูกถึงห้าร้อยปี แล้วจึงได้สติระลึกได้  ทั้ง ๆ ที่อด ๆ อยาก ๆ ผอมโซ ก็ยังพอใจเฝ้าหวงเฝ้าห่วงกระดูกลูกเมียอยู่ ... กว่าจะรู้ตัวก็เสียเวลาไปห้าร้อยปีแล้ว"!!

นี่แหละ... เพราะความรัก ความห่วงหาอาลัย เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นผีเป็นเปรต เฝ้าสิ่งที่รักและอาลัยจนลืมวันลืมเวลา!!

 

๕๐๐ ปี...แห่งการเฝ้ากระดูกลูกเมียด้วยความหวงแหนของผีตนหนึ่ง!! สิ้นสุดลงเพราะ "แว่วเสียงเทศนาของหลวงปู่มั่น"!!