เมื่อมีคนสงสัยเรื่องอาหารการกิน และการกินเจ กับ หลวงปู่ จูม พนฺธฺโล ตอบเช่นใด

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

เมื่อมีคนสงสัยเรื่องอาหารการกิน และการกินเจ กับ หลวงปู่ จูม พนฺธฺโล ตอบเช่นใด

เมื่อมีคนสงสัยเรื่องอาหารการกิน และการกินเจ กับ หลวงปู่ จูม พนฺธฺโล ตอบเช่นใด

พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) 

พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) อดีตเจ้าคณะมณฑลอุดรธานี (ธรรมยุต) อดีตผู้ช่วยเจ้าคณะภาค 3-4-5 (ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารมหลวง)ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2446 ท่านได้ติดตามพระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย) ไปจำพรรษาที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นสำนักของท่านพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) ได้มีโอกาส ศึกษาข้อวัตร ปฏิบัติ ในด้าน สมถวิปัสสนากรรมฐานจากท่านพระอาจารย์เสาร์ และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

เมื่อมีคนสงสัยเรื่องอาหารการกิน และการกินเจ กับ หลวงปู่ จูม พนฺธฺโล ตอบเช่นใด

เมื่อมีคนสงสัยเรื่องอาหารการกิน และการกินเจ กับ หลวงปู่ จูม พนฺธฺโล ตอบเช่นใด

มีโยมเข้ามาเรียนถามกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์(จูม พันธุโล) เรื่องการกินเจ ท่านเจ้าก็อธิบายว่า..

“ อาหารการขบฉันทุกอย่างหมู่เจ้ากินอย่างใด พระเณรก็กินอย่างนั้น แต่พระเณรนั้นบริโภคอย่างมีธรรมวินัยอาหารอย่างใดที่พระพุทธองค์ทรงห้ามเอาไว้ก็อย่าเอามาให้พระเณรได้ขบฉันเป็นอันขาด เช่น อาหารมังสัง ๑๐ อย่าง,มังสังเจาะจงบอกชื่อ, มังสังที่เห็นว่าเขาฆ่าหรือได้ยินว่าเขาฆ่าหรือ นึกรังเกียจอย่างนี้ พระเณรเพิ่นก็ไม่ฉันกันหรอกเพราะเว้นให้กับการพิจารณาอยู่แล้ว

ส่วนหมู่ชาวโลกก็สุดแต่จะว่ากันสรรหามายัดปากยัดท้องให้มันเต็มให้มันอิ่มอยู่เสมอ ก็สุดแล้วจะกินเนื้อหรือกินหญ้าก็ตามใจชอบเท่านั้นเอง หรือหมู่เจ้าเห็นกันว่าอย่างใด กินเนื้อเป็นเสืออย่างนั้นหรือ กินหญ้าเป็นควายอย่างนั้นหรือ ระวังเน้อ....เสือมันจะกัดคอควายเด้อ ””

ว่าจบแล้วก็พากันหัวเราะอย่างถูกใจของผู้มาถาม เพราะผู้มาถามนี้เป็นพวกไม่ชอบกินเจ แต่ก็กินทั้งเนื้อกินทั้งเจปนเปกันเต็มอยู่ในท้องไส้ ””...

 

เมื่อมีคนสงสัยเรื่องอาหารการกิน และการกินเจ กับ หลวงปู่ จูม พนฺธฺโล ตอบเช่นใด

ปกหน้า-หลังของ หนังสือ ๔๗ ปี อมตะธรรม พนฺธุโล ภิกขุวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 

 

ที่มา : ธรรมะประวัติองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตอนที่ ๒๗

         (วัดป่าบ้านห้วยทราย) บ้านห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด