คำพ่อสอน! ที่ทุกคนควรรู้... “อุปสรรคทำให้จิตใจแข็งแกร่ง”  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๑๓

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบในทุกด้าน แม้กระทั้งพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านนั้นก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ท่านได้ทำได้ปฏิบัติมาแล้วทั้งสิ้น...
คำพ่อสอน! ที่ทุกคนควรรู้... “อุปสรรคทำให้จิตใจแข็งแกร่ง”  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๑๓

"...ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร...ทำให้แข็งแกร่ง
จิตใจก็เหมือนกัน...เมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เราก็ขุ่นหมอง
แต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกร่งดี...อุปสรรคนั้นจะทำให้สามารถที่จะทำให้มีอำนาจจิตดีขึ้น...มีกำลังใจมากขึ้น...
สิ่งที่เป็นอุปสรรค...สิ่งที่ทำให้เราขุ่นเคืองใจ...ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรากลับทำให้ใจเราแข็งแกร่งแข็งแรง..."

คำพ่อสอน! ที่ทุกคนควรรู้... “อุปสรรคทำให้จิตใจแข็งแกร่ง”  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๑๓
 

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๓ ตามรอยพ่อ
คำพ่อสอน! ที่ทุกคนควรรู้... “อุปสรรคทำให้จิตใจแข็งแกร่ง”  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๑๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ