มาดู! บทสวดและวิธีบูชายอดพระเกจิเถราจารย์ "สมเด็จโต พรหมรังสี" ..สาธุ

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมาก

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรสี)

          สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี นั้นนับได้ว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลอีกท่านหนึ่ง ที่แตกฉานคัมภีร์พระไตรปิฎก อันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่อายุยังยังน้อย โดยความเป็นอัจฉริยะนี้ย่อมมาจากการสั่งสมบารมีอยู่ในขันธสันดารอย่างมั่นคงและแก่กล้า มาเป็นเอนกอันตชาติ ซึ่งส่งผลให้มีปัญญาดีและความเพียรเป็นเลิศ จึงสามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างรวดเร็ว

           ตั้งแต่ครั้งบรรพชาเป็นสามเณร ก็สามารถขึ้นเทศน์ได้อย่างถูกต้อง ฉะฉานและไพเราะ โดยเนื้อหาที่นำมาเทศน์นั้นมาจากการค้นคว้าและเรียบเรียงออกมา จนเป็นที่ยอมรับของเหล่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย นอกจากการเทศน์ที่เป็นเลิศแล้ว ยังมีความสามารถในการปลุกเสกหรือสร้างวัตถุมงคลขึ้นมา จากการศึกษาร่ำเรียนและบำเพ็ญเพียรทางจิตจนอำนาจจิตของท่านทรงพลังยิ่ง ซึ่งวัตถุมงคลเหล่านั้นล้วนแต่ได้รับการกล่าวขวัญถึง พลานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ อันจะเห็นได้จากราคาเช่าวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกนั้น มีราคาเช่าที่นับว่ามหาศาลมากทีเดียว โดยการสร้างวัตถุมงคลเหล่านั้น ท่านมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าต้องการสร้างพระให้เป็นเครื่องผูกในมนุษย์ให้ทำดี ละชั่ว ไม่ได้มุ่งในมนุษย์ติดอยู่ในวัตถุ ให้มุ่งสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรมตามมรรค 8

            ด้วยบารมีของสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสีที่ท่านได้สั่งสมมา จึงทำให้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่ต้องการสมความปรารถนาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ต่างก็มาขอพึ่งบารมีท่านทั้งนั้น โดยเฉพาะเรื่องการเรียนนี้ ก็มีนักเรียนนักศึกษานิยมมาขอเช่นกัน เพราะตัวท่านเองนั้นสั่งสมบารมีทางสติปัญญาไว้มาก อันจะเห็นได้จากความสามารถของท่านที่กล่าวมาในข้างต้น แต่ทั้งนี้การขอพึ่งบารมีของท่านจักต้องระลึกคำสอนที่ท่านได้กล่าวไว้เสมอว่า

“ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีจากหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือ บารมีของตน ลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอ จึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัว เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า หมั่นสร้างบารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง จงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลา เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นถึงเวลาทั้งฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"

เมื่อเป็นเช่นนี้ หากใครต้องการที่ขอพึ่งบารมีสมเด็จโตฯ นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบารมีในตนอยู่แล้ว กล่าวคือเป็นผู้ประกอบกุศล ทำแต่ความดี เช่นนั้นแล้วการขอพึ่งบารมีสมเด็จโตฯจึงจะส่งผลให้สิ่งที่ปรารถนานั้นสำเร็จผล

วิธีการปฏิบัติบูชา

          จุดธูป 3 ดอก พร้อมด้วย ดอกไม้ และเทียน

          เครื่องสักการะ : หมากพลู, บายศรี 1 คู่

คาถา

 

พระคาถาบูชาองค์พระสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี

 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

พรหมรังษี เมตตาบารมี จุติจุตัง อะระหังจุตติ นะโมพุทธายะ

นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ มะอะอุ มะอะอุ ภะคะวา

 

คาถาบูชาสมเด็จโต

ตั้งนะโม ๓ จบ

อิติปิโสภะคะวา พรหมรังสี นามะโต อะระหัง พุทธะโต นะโม พุทธา ยะ

สัจธรรมแห่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี