รำลึกพระมหากรุณาธิคุุณ...พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ฯ รัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลแบร์ก ประเทศเยอรมนี


รำลึกพระมหากรุณาธิคุุณ...พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ฯ รัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี

 เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ภายหลังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมศรีสังวาลย์ (ภายหลังดำรงพระยศเป็น “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”) มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระชนกชนนีอีก ๒ พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช (ภายหลังทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)


รำลึกพระมหากรุณาธิคุุณ...พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ฯ รัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี

    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ ขณะที่มีพระชนมายุเพียง ๘ พรรษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะ
     และพระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น ๑๒ ปี

รำลึกพระมหากรุณาธิคุุณ...พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ฯ รัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี

     
ขอขอบคุณ http://www.chaoprayanews.com/