สุดซึ้ง!...สัญลักษณ์สื่อแทนรัก ในหลวง-ราชินี...

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://panyayan.tnews.co.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มสนพระทัยในการวาดภาพเมื่อพระชนมายุได้๑๐พรรษาและทรงวาดภาพอย่างจริงจังเมื่อปี๒๕๐๒โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจากตำราต่างๆที่เกี่ยวกับด้านจิตรกรรมและมักจะทรงใช้เวลาในตอนค่ำหลังว่างเว้นจากพระราชภารกิจในการทรงสร้างสรรค์ภาพฝีพระหัตถ์

สุดซึ้ง!...สัญลักษณ์สื่อแทนรัก ในหลวง-ราชินี...

สุดซึ้ง!...สัญลักษณ์สื่อแทนรัก ในหลวง-ราชินี...

เมื่อปี๒๕๒๕ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จำนวน๔๗ ภาพไปจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่พระมหากษัตริย์ซึ่งยังทรงดำรงสิริราชสมบัติอยู่ทรงแสดงภาพจิตรกรรมในฐานะศิลปินเดี่ยว(ที่ยังไม่เคยเผยแพร่อีกจำนวนประมาณ ๖๐ ภาพ)
ในจำนวนภาพฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดทั้งหมดมีภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ (ภาพเขียน) ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถรวมอยู่ด้วย

สุดซึ้ง!...สัญลักษณ์สื่อแทนรัก ในหลวง-ราชินี...

 

สุดซึ้ง!...สัญลักษณ์สื่อแทนรัก ในหลวง-ราชินี...

สุดซึ้ง!...สัญลักษณ์สื่อแทนรัก ในหลวง-ราชินี...
 

อย่างไรก็ตามนับจากปี๒๕๑๐เป็นต้นมาด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการอันเกี่ยวกับทุกข์สุขของราษฎรตลอดจนการที่พระองค์ท่านต้องทรงอุทิศเวลาเพื่อทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆให้กับพสกนิกรของพระองค์ทำให้ต้องเสด็จฯยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์ท่านมิได้ทรงเขียนภาพอีกเลย
นอกจากนี้ยังมีงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการต่างๆด้วยพระองค์เองทั้งนี้งานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ชิ้นสำคัญซึ่งเป็นประติมากรรมแบบลอยตัวเก็บรักษาที่ตู้บนพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตก็คือพระรูปปั้นครึ่งพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
“สัญลักษณ์”เหล่านี้ล้วนเป็นเสมือนสื่อแทน“ความรัก”ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อกันได้อย่างดีทั้งสิ้น

 

สุดซึ้ง!...สัญลักษณ์สื่อแทนรัก ในหลวง-ราชินี...

จากหนังสือเรื่อง อมตะแห่งรัก...

สุดซึ้ง!...สัญลักษณ์สื่อแทนรัก ในหลวง-ราชินี...

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด